Seniorrådgiver Agnar Birkeland i Sweco-bygget. Alle foto: Paul S. Amundsen

– Breeam-sertifisering krever ett års prøvedrift, fininnstilling og kontroll

Sweco i Bergen med nytt bygg

0

Breeam-Nor-sertifisering var blant kravene da Sweco Bergen skulle flytte til nye lokaler. Dette bidro til en forbedret overtakelsesprosess, mener seniorrådgiver Agnar Birkeland i Sweco. Breeam-sertifiseringen innebærer ett års prøvedrift. Alle systemer skal fininnstilles og kontrolleres. Teknisk driftsstart er en obligatorisk øvelse i Breeam, og Birkeland kan fortelle om en innflyttingsprosess som var adskillig bedre ivaretatt enn det som er vanlig.

– Bygget var i stabil drift da vi flyttet inn. Etter noen mindre justeringer av varme og ventilasjon har bygget oppført seg eksemplarisk, sier han, og peker på at både dokumentasjonskravene, økt fokus på driftssystemer og brukerveiledningen som inngår i Breeam-sertifiseringen, har vært nyttige.

– Når 250 mennesker skal flytte inn i et bygg der de fleste funksjoner foregår automatisk, er det viktig at folk får en god innføring i hvordan løsningene er ment å fungere, og hvordan de kan påvirke avvik gjennom de rette kanalene. Brukerveiledningene, som blir delt ut til alle fast ansatte, har vært til stor hjelp, fastslår Birkeland. – Men helt feilfritt har det ikke vært, legger han til.

Birkeland mener at norsk byggebransje tradisjonelt har hatt for lite fokus på commissioning, etterkontroll av at alle funksjoner og tekniske løsninger er utført i henhold til kravene fra eier og leietaker.

– Commissioning har vært for lite vektlagt i Norge, men Breeam-Nor er med på å forsterke det fokuset. Kontrollfunksjonen er viktig, og kravet om et års prøvedrift er sentralt i denne sammenhengen, mener Birkeland.

Swecobygget ble Breeam-sertifisert i designfasen. Mange av underleverandørene i prosjektet hadde lite erfaring med Breeam, og tidlig sertifisering bidro blant annet til å klargjøre de uvante dokumentasjonskravene overfor de som ikke tidligere hadde vært med i et Breeam-prosjekt.

– Mange var nok ikke klare over at kravene var så strenge, og sertifisering av designfasen klargjør dette. Det man lover, må gjennomføres. Det var en nyttig øvelse, sier Birkeland.

– De fleste totalentrepriser foregår innenfor ganske trange budsjettrammer, og det kan være en utfordring å få frigjort ressurser til å møte dokumentasjonskravene. Det er viktig å ha i bakhodet, sier han. Han er også klar på at planleggingen tar høyde for at ting kan endre seg underveis.

– Noen poeng ble borte i prosessen, fordi vi ikke klarte å møte kravene. Det er umulig å ha fullstendig kontroll på alt, og det er viktig å ha noen poeng å gå på, mener seniorrådgiveren.

Ved siden av energi, er innemiljø, avfallshåndtering på byggeplass og transport områder Swecobygget har overoppfylt kravene. Bygget er tilrettelagt for sykkel og gange, med garderobefasiliteter, dusj og sykkelparkering. Kravet om dokumentasjon av lavemitterende materialer i innemiljøet er overoppfylt, og en avfallssorteringsgrad på hele 90 prosent ga stor uttelling og innovasjonspoeng.

Lyse, luftige og fremfor alt kompakte og praktiske lokaler med kort vei til alt. Det er fordeler Birkeland trekker fram når vi ber ham om å beskrive det nye Bergens-kontoret til rådgivningsfirmaet Sweco. Det er klassifisert som Breeam-Nor Excellent.

– Vi er opptatt av bærekraft, og da vi skulle flytte til nye lokaler, var det viktig for oss at miljøprofilen ble ivaretatt. Vi ville ha et bygg med kvaliteter vi kunne være stolte av, og det har vi fått, sier Birkeland.

Etter å ha lett etter lokaler i eksisterende bygg, innledet Sweco et samarbeid med Fantoft Utvikling, som hadde tomt. Resultatet var en prosess der leietakeren fikk være tett på prosjektet helt fra starten, og som bidro til gode løsninger og en mer smidig overtakelse. Vi fikk støtte fra Enova på programmet «Energieffektive nybygg», som medførte at vi oppnådde flere poeng på lavt klimagassutslipp og energieffektivitet.

– Vi er fremdeles i innkjøringsfasen, men etter noen små justeringer rett etter innflytting fungerer det meste som det skal, sier Birkeland.

– 2016 var året Sweco passerte
to milliarder kroner i omsetning

Atrium i Sweco-bygget.
Solceller på Sweco-bygget.
Sweco-bygget i Fantoft, Bergen og bybanen.