Dagfinn Ringås, CEO i Schneider Electric Norge.

Internet of Things – Er det virkelig en revolusjon?

Sammensmeltingen av IT og OT - Operasjonell teknologi

0

Internet of Things er ikke bare et buzz-ord i energibransjen. Årevis med teknologiutvikling, forskning og arbeidsrefaring er grunnlaget for sammensmeltingen av IT og OT (Operasjonell teknologi). Se hvordan fremtiden fortoner seg for eldistribusjon ved å lese det første av en serie innlegg skrevet av Dagfinn Ringås, CEO i Schneider Electric Norge.

Internet of Things – Er det virkelig en revolusjon?

Tingenes internett, eller Internet of Things på engelsk (IoT) er teknologien som kobler sammen ulike dingser og duppeditter slik at de kan kommunisere med hverandre. Vi som jobber i energi- og automatiseringsbransjen kan trygt si det høyt: for oss er IoT ingen nyhet. Elektroniske anleggskomponenter (sensorer og givere) som er i stand til å føle og overføre data, har eksistert i cirka 50 år. I 1968 lanserte Schneider Electric sin første PLS (Porgrammerbar logisk styringsenhet). I dag bidrar Schneider Electric til utviklingen av Industri 4.0 og smarte produksjonsstandarder ved å integrere IoT i fabrikkenes verdikjede.

Det at tradisjonelle, fysiske cyber-systemer kan kommunisere og samarbeide med hverandre og med oss mennesker i sanntid, resulterer i mer effektive prosesser.

Hva er nytt med IoT?

Fjernstyrings- og automasjonskonseptet er velkjent. Forskjellen ligger i den store mengden sammenkoblede dingser og elektroniske enheter som genererer data. IP-implementeringskostnadene er blitt så lave, at alle mulige typer enheter nå kan delta i et mer åpent nettverk.

En annen viktig faktor som bidrar til en raskere IoT-utvikling, er endringene i menneskenes adferd og arbeidsmønster. Ønsket om å måle og sammenligne effektiviteten til gjenstandene vi interagerer med, er i ferd med å betydelig akselerere datafremveksten. Samtidig forsterkes behovet for å gjøre disse data mer synlige.

Sammenkoblingen og samspillet av komponenter berører også eldistribusjonsverdenen og tillater et fremskrkitt uten sidestykke mot en mer pålitelig, effektiv, bærekraftig og sikker energitilgang.

Neste generasjon lavspent-effektbrytere

Schneider Electric Masterpact MTZ effektbryter, som du snart vil høre mer om, er en viktig nyvinning i denne sammenhengen. Effektbrytere er et grunnleggende element som mange el-distribusjonsanlegg i en årrekke har basert seg og stolt på. Nå får effektbrytere nye integrerte, digitale funksjoner, og det medfører uante muligheter for driftseffektivisering.

Vår CEO Jean-Pascal Tricoire var, som ung ingeniør, en del av teamet som for 30 år siden utviklet den første Masterpact effektbryteren. Han har vært vitne til hvordan en gjenstand – gjennom årene – kan utvikle seg ved å ta i bruk ny teknologi, og hele tiden med ett mål for øyet: Å gi mennesker som er avhengig av den, et sikrere og bedre liv.

Med sine innebygde tilkoblingsmuligheter er Masterpact MTZ et godt eksempel på det som får et komponent i et elanlegg til å skape sanntidsdata – og dermed sørge for en sikker og pålitelig drift av installasjonen.

Sikkerhet først

Evnen til å monitorere og styre effektbrytere på en sikker måte ved å benytte smarttelefoner som grensesnitt, er mulig til og med i tilfelle strømbrudd.

Disse effektbryterne er bygget for tøffe miljøer og har innebygd Klasse 1-måling, hvilket betyr store besparelser i form av redusert prosjekteringstid og energibruk. De kan dessuten tilpasses ved hjelp av digitale moduler og dermed sørge for ekstrem fleksibilitet, driftseffektivisering og bedre oppetid.

Den systematiske håndteringen av sanntidsdata-strømmen gir alle interessenter i organisasjonen muligheten til å forbedre automatiseringen og sanntidsovervåkingen av energibruk. Målet er å kutte kostnader for å operere eldistribusjonsanlegg på en sikker, pålitelig og effektiv måte. Det er slik fremtiden til eldistribusjon fortoner seg, og elektrisitet er noe vi alle er avhengige av!

Er du klar for fremtidens eldistribusjon?

Schneider Electric satser på Virtual Reality
til tekniske installasjoner