Belgia og Sverige, hvor de har gjort tappevannsmålinger gjennom flere år, sier Åse Lekang Sørensen i SINTEF Byggforsk.

På jakt etter løsninger for å redusere bruk av varmtvann

Savner nok kunnskap om energibruk og varmtvann

0

– Det er relativt lite kunnskap om det faktiske behovet for varmt tappevann i Norge, sier forsker Åse Lekang Sørensen i SINTEF Byggforsk. Boligbygg, sykehjem og hoteller er i fokus i VarmtVann2030. Disse bygningskategoriene har en høy etterspørsel etter varmtvann, og representerer også et stort antall sammenlignbare bygninger.

Rundt 20 byggherrer, leverandører og forskere møttes på oppstartsmøtet 5. april for prosjektet VarmtVann2030.

I fremtidens lavutslippssamfunn blir det behov for effektive og smarte løsninger for varmtvann. Det er forventet at energibehovet for varmt tappevann vil utgjøre en vesentlig del av det totale energibehovet i bygninger også i fremtiden.
Løsninger for ulike bygningstyper

Målet med prosjektet VarmtVann2030 er å komme fram til mer energieffektive og miljøvennlige løsninger for bruk av tappevann i ulike bygningstyper.

– Vi i Energix-programmet ser fram til full oppstart av dette spennende prosjektet. Vi håper det vil bidra til økt kunnskap om hvordan varmt tappevann virker inn på bygningers energikonsum, og at man i lys av ny kunnskap kommer opp med gode løsninger for hvordan energibruk knyttet til varmtvann kan reduseres, sier seniorrådgiver Eline Skard i Forskningsrådet.

– Vi ønsker SINTEF Byggforsk og konsortiedeltakerne lykke til – og oppfordrer alle deltakerne til å vise like stort engasjement i det videre prosjektarbeidet som det ble vist på oppstartsmøtet!

Oppvarming av tappevann i europeiske boligbygg utgjør rundt 13 prosent av det totale energiforbruket i en husholdning. I godt isolerte bygninger reduseres det totale energibehovet. I slike bygninger går en økende andel av det totale varmebehovet til varmtvann – gjerne rundt 50 prosent.

Kunnskap om faktisk bruk av varmtvann er viktig når man planlegger og drifter varmesystemer. Økt kunnskap om bruk og systemløsninger er nødvendig for å utvikle nye teknologiske løsninger og smart styring.

– Det er relativt lite kunnskap om det faktiske behovet for varmt tappevann i Norge, sier forsker Åse Lekang Sørensen i SINTEF Byggforsk.

– Men allerede på oppstartsmøtet 5. april fikk vi høre relevante erfaringer fra forskningsprosjekter i Belgia og Sverige, hvor de har gjort tappevannsmålinger gjennom flere år.

Boligbygg, sykehjem og hoteller er i fokus i VarmtVann2030. Disse bygningskategoriene har en høy etterspørsel etter varmtvann, og representerer også et stort antall sammenlignbare bygninger. Målinger vil bli gjort i leiligheter fra OBOS og Boligbygg, sykehjem fra Drammen Eiendom og Omsorgsbygg, og hoteller fra Olav Thon.

Produktleverandørene Armaturjonsson, Høiax, Geberit og Uponor er også partnere i prosjektet.

Prosjektet vil gi grunnlag for nye muligheter i VVS-bransjen og blant byggherrer, samt bedre grunnlaget for forvaltnings- og standardiseringsarbeid.

Prosjektet finansieres av programmet Energix hos Forskningsrådet.

– Både varmtvannsberedere og installatører møter nye ErP-krav fra EU

Rundt 20 byggherrer, leverandører og forskere møttes på oppstartsmøtet for prosjektet VarmtVann2030 5. april. Foto: SINTEF Byggforsk