- Ved å følge et felles veikart, kan byggenæringen gi et avgjørende bidrag til det grønne skiftet, sier adm. direktør Harald V. Nikolaisen (t.v). - De 10 strakstiltakene representerer mange av de muligheter og anbefalinger som Newsec Basale som forvalter bidrar med i forhold til våre kunder, sier administrerende direktør Hilmar Auran.

Også Oslo S Utvikling og Basale med på 10 strakstiltak

Flere slutter seg til Eiendomssektorens veikart for 2015

0

Oslo S Utvikling tilslutter seg Eiendomssektorens veikart mot 2050 og de 10 strakstiltakene for byggeiere. Det samme gjør Newsec Basle og begge har signert avtalen om å implementere de 10 strakstiltakene i løpet av et år.

– Noen av disse tiltakene er kun aktuelle for de som forvalter bygg, men OSU vil følge opp de tiltakene som er relevante for en utvikler. OSU ser forretningspotensialet ved å ligge i forkant av markeds- og myndighetskrav og ønsker å gjøre sitt til at Norge når sine miljømål, sier adm. direktør Rolf Thorsen.

Administrerende direktør i Newsec Basale – Hilmar Auran sier:

-De 10 strakstiltakene representerer mange av de muligheter og anbefalinger som Newsec Basale som forvalter bidrar med i forhold til våre kunder. Vi vil sørge for at de ambisjoner og krav som en bærekraftig forvaltning krever blir ivaretatt og utviklet innenfor de områdene som Eiendomssektorens veikart mot 2050 og strakstiltakene beskriver.

Veikartet inneholder konkrete tiltak som byggeiere kan sette i gang med umiddelbart, for å bidra til at Norge oppfyller våre nasjonale og internasjonale miljømål i 2050. Det er mye som både kan og bør startes opp nå. Strakstiltakene omfatter både nybygg og eksisterende bygningsmasse.

Grønn Byggallianse er et miljønettverk bestående av de største eiendomsaktørene i Norge med en bygningsmasse på over 30 millioner kvadratmeter. Hensikten med nettverket er å være en arena for aktive utbyggere som vil utvikle seg på miljøområdet og derved bli mer miljøeffektive.

– Eiendomssektorens Veikart mot 2050
er et bra strategidokument,
men hva gjør vi rent praktisk?