Jo Jessen, Instell: - Vi tilbyr innovative løsninger for en mer effektiv og økonomisk utnyttelse av naturressurser. Foto: ITBaktuelt/Per H

Jeg ser et klart behov for fokus på ITB-rollen

Gjelder også «Riktig med en gang»

0

– I både nybygg og ved rehabiliteringer benyttes stadig mer komplekse tekniske løsninger. Dette stiller større krav til integrasjon mellom de forskjellige systemer og aktører i prosjektene. Derfor er både ITB-rollen og konsentrasjon om å gjøre det riktig med en gang viktige momenter, sier Jo Jessen, daglig leder i Instell.

Han opplever også at en annen viktig utfordring er å få nok tid i prosjektene til programmering, idriftsettelse, integrasjon og testing.

-Svært ofte blir det forsinkelser i oppstart og underveis i prosjektene, uten at slutt-dato for overtagelse flyttes.  Dette betyr ofte rett og slett at det ikke er tilstrekkelig tid til at prosessene blir gjort grundige nok, mener Jessen.

Han sitter daglig i situasjoner der konsentrasjon om å få prosjekter gjennom på en smidig måte, ved både å gjøre det riktig med en gang og at avtalt dato for overtagelse skal holdes.

-Instell er i tillegg til å være leverandør, også teknisk systemintegrator i elektro og automatiseringsbransjen.  Her skjer det en rask utvikling som vi må følge med på. En av de møteplasser vi henter mye kunnskap er medlemsskapet i Integra – Foreningen for tekniske systemintegratorer. Dette er naturlig for oss, med tanke på det bransjerelaterte arbeidet Integra gjør. Et medlemskap signaliserer også at Instell er en seriøs bedrift, for våre kunder, ansatte og markedet, understreker Jessen.

Og påpeker at møteplasser hvor hele verdikjeden er representert er viktig for innovative bedrifter generelt. Her nevner han egen bedrifts deltakelse i ITB Brukerforum.

-På denne måten følger vi med, og blir stadig oppdatert på å forstå hele verdikjeden.

Instell ønsker å bidra og også lære i flere fora, og er også medlem i IEE (Interessegruppen for Energieffektivisering) og i KNX Norge.

Han viser til at Instell tilbyr innovative løsninger for en mer effektiv og økonomisk utnyttelse av naturressurser. Han liker å påpeke at Instell er en ledende leverandør av behovsstyringssystemer med tilhørende tjenester og produkter som er egnet for både offentlige og private eiendommer. Med KNX blir det færre komponenter, vesentlig mindre kabling, og ikke minst færre grensesnitt i prosjektet, og Instell er den ideelle samarbeidspartner for å tilfredsstille Breeam/Breeam-Nor, passiv-hus, plusshus og TEK.

Instell AS ble etablert i april 2003 i Nydalen i Oslo, og har nå distriktskontor i Skien, Sundvollen og Steinkjer.

-Vårt fokus er energibesparende løsninger til bolig og næring. Vi leverer også installasjonsmateriell, lysstyring, varmestyring, HVAC styring og lyd/bildesystemer. Det er nok vår satsning på KNX Smarthus-løsninger vi er mest kjent for, og at vi er eksklusiv representant for de tyske produsentene JUNG og Theben, sier Jo Jessen, og legger til at selskapet til sammen har 15 ansatte med lang, solid og bred bransje- og produkterfaring.

-Når vi snakker om komplett smarthusteknologi, er dette for alle typer lysstyring, varmestyring, HVAC styring, solavskjerming, lyd/bilde samt alarm- og sikkerhetsfunksjoner, forklarer han.

Det skal være «apper» eller sentralt plasserte paneler for totalstyring, hovedbrytere, “forlate-boligen”-knapp og ukeprogram for dag- og nattsenking, alt installert som vanlige løsninger.

Og siden Instell representerer JUNG, påpeker han at alle synlige produkter kan leveres med et stort designutvalg.

-Alle løsninger og produkter vises i vårt flotte showroom her i Nydalen, som ofte er besøkt av arkitekter, konsulenter, entreprenører, installatører og automasjons bedrifter.

-Visualiseringsprogrammer gir tilgang via “apper” for visning og styring fra smarttelefon eller nettbrett, i tillegg til brytere, paneler og skjermer. En kombinasjon av KNX, porttelefon og lyd/bilde-systemer med samme brukergrensesnitt er ikke lenger fiksjon, men virkelighet, utdyper han.

Jessen sier at Instell er opptatt av satsning på system- og produktopplæring, samt generell kompetanseheving. Selskapet har godkjente instruktører og har godkjent opplæringssenter i egne lokaler. Der holder de KNX sertifiseringskurs for dem som ønsker å lære å programmere KNX og her får de offisiell KNX godkjenning.

-Dette er en viktig del av våre totalleveranser. Utover å være leverandør og teknisk rådgiver, fungerer vi ofte også som prosjektledere med funksjonsansvar. Sammen med våre samarbeidspartnere tilbyr vi komplette løsninger for systemintegrasjon, sier han.

På Instells egen nettside understrekes det at selskapet ”…tar ansvar for levering og programmering av KNX, samt levering og programmering av toppsystem for KNX- og VVS-anlegg (SD-anlegg). Instell har en egen teknisk avdeling på 7 sertifiserte meget kompetente programmerere for programmering av KNX, som ofte er basisen i de fleste prosjektene Instell leverer”.

KNX er meget godt egnet i kontorbygg, industribygg, skoler, sykehus, sykehjem, omsorgsboliger etc, enten det er nybygg eller rehabilitering.

Instell er også sertifisert leverandør og programmerer av Citect visualiseringssystem (SD-anlegg/toppsystem).