Fv. Jan Helge Utne, Beate Hansen, Helge Hansen, Kolbjørn Botnmark i Sweco Norge AS og Erik Anders Helin, regionsjef i Forsvarsbygg.

Forsvarsbygg og Sweco med kontrakt om byggeledelse

Prosjekter i aksen mellom Bardufoss og Evenes

0

Forsvarsbygg har inngått en rammeavtale med Sweco Norge AS om byggeledelse for prosjekter i aksen mellom Bardufoss og Evenes.

Avtalen har en tidsramme på to år og med mulighet for ett og ett år (fire år).

Rammeavtalen gjelder for alle typer prosjekter innenfor bygg og anlegg samt innredning. Dette gjelder med bistand i både tidligfase og gjennomføringsfase i prosjektene.

Sweco skal dekke hovedbyggeledelse, samt byggeledelse innenfor fagene bygg og anlegg, VVS og elektro.

Verdien av rammeavtalen over fire år kan bli i størrelsesorden 25 millioner kroner.

 Rollen til byggeledelse
og bygningsautomasjon