Arne Jansson, sjef for forretningsutvikling i svenske Jämtkraft, tilbyr solcelle-eiere å lagre kWh fra sommer til vinter. Han regner med at konseptet vil gå i null, men at Jämtkraft vil tjene penger totalt sett. – Det viktigste er å knytte til seg kunder, sier han. Foto: Jämtkraft

Tilbyr å lagre kWh i “skyen”

Lagring av overskudd fra solceller

0

Hva om du som solcelle-eier kunne produsere en kWh om sommeren, og lagre den til vinteren uten bruk av batteri? Vel, det kan du nå. Svenske Jämtkraft tilbyr lagring av kWh i skyen.

Europower skriver om Ustekveikjas nye konsept «solkonto». Der kan plusskunder sette inn overproduksjon fra solcellene. Vi skrev at det ville ha vært «smått revolusjonerende» om det hadde vært kWh som kunne settes inn på solkontoen, men det er det ikke.

Ustekveikja regner om energimengden til en pengeverdi, og solkontoen er i praksis bare en vanlig bankkonto. Det svenske selskapet Jämtkraft tilbyr derimot å faktisk sette kWh inn på konto.

Det solcelle-eieren har av overproduksjon om sommeren, kan han eller hun sette inn på kontoen. Så kan de ta ut den tilsvarende energimengden om vinteren. Og det er ikke noe «effekttap» underveis. 1 kWh satt inn = 1 kWh tatt ut, helt uavhengig av markedsprisen, påpeker Eurtopower.

Konseptet heter «Dela vattnet», og Jämtkraft beskriver ordningen som en skytjeneste. De sammenligner strømlagringen med å lagre datafiler i nettskyen, bare at det her er kWh det er snakk om.

På tross av sammenhengen, er dette naturligvis ikke en ordinær skylagrings-tjeneste. Det som vil skje i praksis er Jämtkraft kjøper overskuddsproduksjonen fra solcelle-eiere, og sender kraften ut i den vanlige strømforsyningen. Om vinteren må Jämtkraft kjøpe en tilsvarende energimengde fra kraftprodusenter, og sende den tilbake til solcelle-eierne.

Tjenesten baserer seg på at det finnes veldig mye vannkraft i det nordiske kraftsystemet. Vannet lagres i vannmagasin som tappes ned når behovet er størst. Man kan si at vannkraften fungerer som et gigantisk batteri som lagrer strøm fra sommeren til vinteren, skriver Jämtkraft.

Ikke noe nytt der altså. Kraftsystemet i Norge og Sverige er tuftet på at energi lagres i vannmagasin. Det nye er at solcelle-eierne kan ta del i dette lagringssystemet. Og at for hver kWh de setter inn om sommeren, kan de ta ut like mange kWh om vinteren, tilnærmet kostnadsfritt.

Prisen for kunden er 20 svenske kroner i måneden, altså 240 kroner i året. Jämtkraft sammenligner dette med hva det ville kostet å kjøpe et batteri.

– 20 kroner i måneden kan holdes opp mot en investering på mellom 50.000 og 100.000 kroner som en batteribank for villabruk koster, skriver de.

Selskapet reklamerer med at i tillegg til at ordningen bare koster en brøkdel av batterier, så er det langt mer effektivt.

– Det er riktig, men når vi regner på dette så går vi omtrent i null. Vi bruker markedet til å prissikre oss, så kostnaden er ikke så stor. Jeg tror vi kan gå i pluss, men det er snakk om veldig små beløp per kunde, så du kan godt si at vi går i null. Det vi tjener penger på er helheten. Vi får nye kunder, og en ny lojalitet hos eksisterende kunder med solceller, sier han til Europower.

Vil øke virkningsgraden i solceller, integrere fornybar energi og forbedre energieffektivitet