: -KNX er et desentralisert system som ved at hver komponent har sin form for intelligens, sier Atle Næss, produktansvarlig hos Instell. Foto: ITBaktuelt/PH

KNX – er det veien til energieffektiv klimastyring?

-Ja, med KNX-løsning styrer du lys, varme, kjøling, ventilasjon, solskjerming og annet teknisk utstyr fra ett system, sier Atle Næss, produktansvarlig hos Instell. Eksempelvis så styrer KNX-løsningen forholdene i et kontor, avhengig av om en person er der eller ikke, og på den måten sørger for å spare energi og gjøre oppholdet der komfortabelt.

0

-Ja, med KNX-løsning styrer du lys, varme, kjøling, ventilasjon, solskjerming og annet teknisk utstyr fra ett system, sier Atle Næss, produktansvarlig hos Instell. Eksempelvis så styrer KNX-løsningen forholdene i et kontor, avhengig av om en person er der eller ikke, og på den måten sørger for å spare energi og gjøre oppholdet der komfortabelt.

Atle Næss forteller at viktige kriterier er at det velges et felles system for lys, varme/kjøling, VAV/DCV/CAV, solskjerming, innsamling av målerdata og tekniske alarmer og å utnytte fellesfunksjoner i samme produkt.

-Dette må til for å oppnå optimal energibesparelse og kostnadsbesparelse på kabling, samt miljøgevinst ved redusert materialforbruk, forklarer han.

-KNX er et desentralisert system som ved at at hver komponent har sin form for intelligens, noe som gjør anlegget meget robust. Går én komponent i stykker, vil resten av anlegget fortsatt fungere.

KNX har vært på det norske markedet i over 25 år og det er utdannet over tusen entreprenører/konsulenter i KNX-programmering/prosjektering i Norge. Installasjon, drift og service utføres av lokale installatører. Dette gir gode muligheter for konkurranseutsettelse både på installasjon og service, og gir større fremtidig trygghet for byggherre kontra proprietære systemer/installasjoner.

Atle Næss råder til å velge et standardisert system med lang levetid og fritt produktvalg, nå og i fremtiden, og understreker at KNX er 100 prosent leverandøruavhengig.

-Dette er en fremtidsrettet løsning som legger et godt grunnlag for gjennomføring av bygg med BREEAM-sertifisering, passivhus eller plusshus standard, sier han.

Han trekker frem at KNX sørger for komfortemperatur og regulerer ventilasjonen i rommet ved å sette på varme eller kjøling, når det er personer der.

Når KNX benyttes til solskjerming vil denne styre persienner/screen, uavhengig av hvilken leverandør av persienne/screen som velges. Dette styres automatisk av avansert KNX værstasjon. Viktig er at kommunikasjonen skjer mot andre tekniske anlegg, for eksempel at persienner går opp ved brann eller tyverialarm. KNX-en sikrer også persienner og screens mot vind og nedbør, og tar hensyn til solhøyde, solens himmelretning for optimal styring med tanke på energisparing (kjøle behov) og brukeropplevelse.

KNX gir mulighet for behovsstyrt lys ved tilstedeværelse og gir konstantlys/dagslysstyrt dimmbar belysning. KNX benyttes også til å styre prestasjonsfremmende belysning (Human Centric Lighting), og endring av lysfarge i løpet av dagen. KNX gir også melding til andre tekniske anlegg, for eksempel; ”tenn lys ved brann”.

KNX energimålere sørger også for verdier til toppsystem, for å kunne ha fullstendig oversikt over forbruk.

Med grensesnitt mot IP, Bacnet, ModBus og OPC etc, etc er integrasjon mot alle typer SD-anlegg/toppsystem veldig enkelt og funksjonelt. KNX romkontroll vil selvsagt fungere som normalt, selv med driftsstans på SD-anlegg/toppsystem.

Instell AS ble etablert i april 2003 i Oslo og har levert KNX-løsninger frem til i dag.

-Vi har distriktskontor i Skien, Sundvollen og Steinkjer, og vi er en totalleverandør av produkter og løsninger til elektro og automasjonsbransjen. Vårt fokus er energibesparende løsninger til bolig og næring. Vi tar ansvar for levering og programmering av KNX, samt levering og programmering av toppsystem for KNX- og VVS-anlegg og SD-anlegg, avslutter Atle Næss.

Fakta om KNX

KNX er den eneste globale standarden for byggautomasjon til bolig og næringsbygg. KNX Association utvikler og er eier av KNX-teknologien og godkjenner alle KNX-produkter, fastlegger standard og overvåker kvaliteten. Garanterer kompatibilitet mellom forskjellige produsenter/produkter garanteres, og det utvikles og selges et felles programmeringsverktøy for alle produkter, ETS.

Det er:

  • Over 400 KNX-produsenter fra 38 land.
  • Over 7000 godkjente KNX-produkter.
  • 44 nasjonale KNX-organisasjoner.
  • 350 KNX-godkjente opplæringssentra i 59 land.
  • Over 50 000 KNX-partnere i 138 land.
  • 121 forskning/utdanningsinstitusjoner som er partnere i 32 land.
  • www.knx.org.

Jeg ser et klart behov for fokus på ITB-rollen

Jo Jessen, Instell: – Vi tilbyr innovative løsninger for en mer effektiv og økonomisk utnyttelse av naturressurser. Foto: ITBaktuelt/Per H