Halvor Jensen, administrerende direktør i NTI CADcenter.

FDVU: Fra kostnadssluk til strategiske digitale modeller

BIM - Byggets digitale tvilling

0

Døde data gir store kostnader i årene som kommer. Holdninger må endres på tvers av byggebransjen, skriver Halvor Jensen, administrerende direktør i NTI CADcenter, i denne artikkelen.

Med BIM fjernes problemer før de oppstår, og det bygges raskere, sikrere, billigere og smartere. Et vel så viktig aspekt er hvordan digitale modeller tar forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling (FDVU) fra et papirdrevet kostnadssluk til et systematisk og strategisk arbeid gjennom byggets levetid. For å komme vekk fra situasjonen der vedlikeholdskostnader består av nødvendige onder og ubehagelige overraskelser, må det tenkes nytt rundt eiendomsdrift. Det viktigste virkemiddelet er å kreve en fullverdig BIM-modell når entreprenør overleverer bygget. Det sikrer at all informasjon ned til skruer, rør og ledninger er tilgjengelig i en rik informasjonsmodell til evig tid. Beslutninger fattes dermed på innsikt og kunnskap, fremfor antagelser og kostbare utredninger.

Holdningsendringer må til

Det er ikke teknologien som er skjæret i sjøen. Den er tilgjengelig og utprøvd. Det er holdningene som må endres. Det starter med å samhandle bedre på tvers av alle verdikjeder; fra arkitekt til vaktmester. Heldigvis har vi mange smarte fagfolk i offentlig sektor som viser vei. Det er få land der myndighetene går i så stor grad i front for å fornye og forbedre. At Statsbygg og Forsvarsbygg stille krav om BIM i alle sine prosjekter er riktig og viktig, og de modige valgene tvinger frem nødvendige endringer. Vi ser også gode eksempel på fylkeskommuner, som Østfold, som digitaliserer hele eiendomsforvaltningen. Viktig info skal ikke være i ringpermer. De skal være i nettskyen som brukervennlige system som dine ansatte kan få tilgang til, uansett tid og sted. Vi kan ikke overlevere flere bygg med pdf-filer eller prosjektnett. Det er bakstreversk, og kompliserer alt fra første dag. Døde data i lukkede format er verdiløse. Fremtidens fagspesialister vil grøsse over denne praksisen, særlig siden de arver problemene.

Ingen flere gule lapper

Selv om arkitekter og ingeniører skaper digital informasjon, er ikke dette koblet opp mot digitale databaser med informasjon om komponentene. Her finnes det verktøy som kan kobles opp mot den digitale bygningsmodellen, og dermed komplimentere filen med all nødvendig støtteinfo som er kritisk for alle med FDVU-ansvar. Tenk om prosjektplanlegging og energianalyser ble koblet inn i BIM-en? Bør man ikke være allergisk mot kritisk informasjon «lagret» på gule post-its? Hele byggenæringen må ta tak. Alle aktører skal og bør tvinges til å jobbe opp mot samme fil, og informasjon om bestillinger skal kobles opp mot BIM-serveren. Det samme med informasjon om eventuelle kjemiske stoffer som er benyttet. Når bygget overleveres, bør BIM-modellen synkroniseres med FDVU-systemet. Det skaper en digital tvilling som støtter de mange endringer som kommer når leietakere og huseier tar lokalene i bruk.

Artikkelen er gjengitt med tillatelse, først publisert på NTI CADcenter

________________________________________________________________________

CentraLine gjør BIM-data tilgjengelig
for byggautomasjon