Anstein Skinnarland i Buildingsmart (t.v.) overrekker prisen til Harald V. Nikolaisen.

Åpen-BIM anerkjennelse til Statsbygg-direktør

Buildingsmart gir pris for implementering og utbredelse

0

Administrerende direktør Harald Vaagaasar Nikolaisen i Statsbygg får prisen som en anerkjennelse av den tunge og viktige drivkraften han og Statsbygg har vært for utviklingen, implementeringen og utbredelsen av åpen-BIM.

Nikolaisen er utdannet sivilingeniør i maskinteknikk fra NTNU fra 1986 til 1991 og har en mastergrad i prosjekt- og virksomhetsledelse fra BI.

Med sine visjoner for krav til digitale byggeprosesser og åpne internasjonale standarder, har Statsbygg under hans ledelse drevet utviklingen frem til et nivå som er vanskelig å forestille seg uten en motor av Statsbyggs størrelse, skriver Buildingsmart i en pressemelding.

Dette sier juryen

«Nikolaisen har vært en fremoverlent leder som har gitt rom, muligheter og forventninger til egne ansatte og næringen, for oppfyllelse av Statsbyggs samfunnsansvar. Statsbygg som organisasjon, og deres engasjerte medarbeidere har vært med på å drive utviklingen av Buildingsmart, organisasjonen og standardene framover.»

– Jeg er meget stolt på vegne av Statsbygg for å motta denne prisen. Åpne formater har vært et kriterium for vår suksess med digitalisering så langt, men det er vel egentlig først nå digitaliseringen virkelig begynner. Jeg – og resten av Statsbygg – ser fram til det videre samarbeidet med buildingSMART Norge og gleder meg til å se hva vi sammen kan klare å skape. Nå handler det bare om å brette opp skjorteermene og faktisk gjøre det, sier Nikolaisen ved prisoverekkelsen.

Allerede i 2007 signaliserte Statsbygg at de ville ha BIM på åpne internasjonale standarder i sine prosjekter, fra oppstart til drift. Gjennom strategiske valg og aktiv stilling av strenge krav, har Statsbygg gjennom de siste 10 år sementert denne holdningen og dratt med seg andre statlige byggherre-organisasjoner fra stadig flere land over hele verden.

Under et internasjonalt møte hos Statsbygg i 2016 signerte tolv byggherrer og eiendomsforvaltere fra statlig sektor – i ti land – en forpliktende avtale om å benytte digitale verktøy gjennom hele byggets levetid, uavhengig programvare.

– Med opprettelsen av Digibygg viser Nikolaisen at han er en sann visjonær som tar ytterligere ansvar for å digitalisere samfunnet vi skal leve i. Han flytter grenser for hva som er mulig, fremmer innovasjon og viser at en ny standard for gjennomføring av byggeprosjekter er underveis. Det er all grunn til å tro at denne satsingen blir en svært viktig brikke i å flytte en hel næring betydelige skritt mot en gjennomdigitalisert virkelighet, og på den måten skape varige endringer. Både lokalt og globalt, sier Anstein Skinnarland, daglig leder i Buildingsmart Norge, under prisutdelingen i dag på Scandic Airport Oslo.

Elektroforeningen (EFO) inn i
Buildingsmart Norge