I møtet fikk deltakerne høre hvordan utbyggere, byggeiere og leverandører tenker om elbilutfordringene.

Byggsektoren viktig for elbilens fremtid

Utbyggere, byggeiere og leverandørers elbilutfordringer

0

Byggsektoren har stor miljøpåvirkning, og store påvirkningsmuligheter overfor andre sektorer når det gjelder tilretteleggingen for ladbare biler, mener daglig leder Katharina Bramslev i Grønn Byggallianse.

Nelfo.no skriver at Bramslev holdt åpningsinnlegget på et frokostmøte i Næringslivets Hus i Oslo 27.april. Møtet ble arrangert i et samarbeid mellom Nelfo, Grønn Byggallianse og Elektroforeningen (EFO).

Det var stor interesse for frokostmøtet. Rundt 70 deltakere hadde benket seg i auditoriet på Majorstua, mens 50 streamet møtet. Eiere og forvaltere av kontorer og forretningsbygg var hovedmålgruppe for møtet.

Transport står for 30 prosent av klimagassutslippene, påpekte Bramslev. Myndighetenes insentiver for å øke andelen utslippsfrie biler ser ut til å ha virket: I dag finnes det ca. 100.000 elbiler i Norge. Det utgjør ca. 3,7 prosent av den totale bilparken. Salget av elbiler økte med 40 prosent i 2016.

-Den veksten lå godt over alt som er gjort av anslag. Det trengs nok ikke nødvendigvis et forbud mot bensin-og dieselbiler, dersom folk synes alternativet er bedre. Her har insentivene vært viktige, sa hun.

-De viktigste utfordringene jeg ser fremover nå, er hvordan oppnå jevnt effektbehov, hvordan prise lading på jobb, og hvordan planlegge for en ukjent utvikling.

I møtet fikk deltakerne høre hvordan utbyggere, byggeiere og leverandører tenker om elbilutfordringene, og de fikk anledning til å stille spørsmål til hver og en av dem: Isak Oksvold fra Aspelin Ramm Eiendom, Alf M. Brasøygård fra Obos Forretningsbygg, Snorre Sletvold fra Fortum, Kjetil Hulbach fra Schneider Electric, og Stule Portvik fra Oslo kommune.

Kort oppsummert samlet de seg alle rundt spesielt én fellesnevner: Løsningene som velges, må være fleksible og tilrettelagt for videreutvikling.

-Det er svært vanskelig å spå den videre utviklingen. Vi må heller møte dagens og morgendagens behov, og bygge anlegg som er skalérbare, fastslo eiendomsdirektør Alf Martin Brasøygård fra Obos Forretningsbygg, ifølge artikkelen på Nelfo.no.

– Kostnadsoptimale energiløsninger
kan kun oppnås gjennom teknologinøytralitet