Jan Arild Wathne.

Jan Arild Wathne ny sjef for GK i Norge

Jan Arild Wathne har ledet GK Inneklima AS siden august 2016. Han tar nå over som leder for GK Norge AS etter konsernsjef Jon Valen-Sendstad som har fungert i rollen det siste året.

0

Jan Arild Wathne får utvidet ansvar som leder for hele GKs virksomhet i Norge.

Wathne har ledet GK Inneklima AS siden august 2016. Han tar nå over som leder for GK Norge AS etter konsernsjef Jon Valen-Sendstad som har fungert i rollen det siste året. Valen-Sendstad fortsetter som konsernsjef for GK Gruppen AS.

GK Norge AS består av selskapene GK Rør, GK Elektro og GK Inneklima med fagene ventilasjon, byggautomasjon og kulde. Selskapet med datterselskaper har totalt 2150 ansatte i Norge. Geir Bjørke og Even Leira vil fortsette som ledere for hhv. GK Rør og GK Elektro som i dag. Søk etter ny leder av GK Inneklima AS er i gang.

Konsernsjef Valen-Sendstad er godt fornøyd med valget. – Jan Arild er en bransjemann med mange års erfaring fra GK. Han forstår godt vår kultur og vårt marked. Jeg er trygg på at han vil videreføre jobben med å bygge sterke flerfaglige fagmiljøer til det beste for våre kunder på en god måte.

Jan Arild Wathne ser frem til å komme i gang. – De sterke fagmiljøene gir oss en fantastisk plattform for utvikle markedsledende tjenester for alt av teknikk i bygg. Ikke minst innen service og ROT-markedet hvor etterslepet er stort og det forventes høy aktivitet fremover.

Jan Arild Wathne er 53 år gammel, utdannet VVS-ingeniør fra Oslo Ingeniørhøyskole, og har en Mastergrad fra BI.