Illustrasjonsfoto

Statsbygg klatrer stadig på Universums kåring

Norges mest attraktive arbeidsgivere

0

Statsbygg klatrer stadig på Universums kåring av Norges mest attraktive arbeidsgivere – og i år er vi nummer 26 blant ingeniørstudentene.

– I 2013 lå Statsbygg på en 46. plass. Nå ligger vi på en 26. plass, og bak det ligger mye jobb med å fortelle studentene hvem vi er og hva vi gjør, sier økonomi- og virksomhetsstyringsdirektør Marianne Fålun i Statsbygg.

Bygg med mening
– Ett av våre kjernebudskap i arbeidsgiverprofileringen er at vi er best på bygg med mening. Jeg tror dette har vært en nyttig måte å profilere oss på, da det nettopp er vårt samfunnsoppdrag som skiller oss fra andre store aktører i byggenæringen, sier Fålun.

Også konkrete tiltak som Summer Internship, samarbeid om masteroppgaver og økt rekruttering av unge har styrket merkevaren Statsbygg blant ingeniørstudentene, mener hun.

Kåringen
Universum undersøker hvert år Norges mest attraktive arbeidsgivere og norske studenters karrierepreferanser, og i år har i underkant av 14.000 studenter sagt sin mening i undersøkelsen.

Statsbygg tilslutter seg de 10 strakstiltakene
i Eiendomssektorens veikart