På bildet ses fra venstre prosjektleder i A Bygg Tor R. Moltzau, Country Manager i Dalux Norge, Malthe Flemming, daglig leder i A Bygg Jan Vada, KHMS-sjef Anita Persvik og prosjektleder Morten Raugstad i A Bygg.

A Bygg reduserer papirforbruket

Levering av digitale BIM-verktøy til byggeplasser

0
A Bygg AS satser på digitalisering og har i den forbindelse inngått avtale med Dalux som er spesialisert innenfor levering av digitale BIM-verktøy til byggeplasser.

Avtalen innebærer blant annet at dokumentasjon i forbindelse med kvalitetskontroller på A Byggs byggeplasser fremover skal håndteres via håndholdte enheter som mobiltelefon eller nettbrett. Overgangen fra penn og papir til Dalux Field medfører i tillegg at A Byggs prosjektledere og anleggsledere fremover kommer til å bruke BIM aktivt på befaringer.

– For oss er det viktigste ved implementeringen av nye digitale løsninger at det gjør arbeidet vårt enklere og at det i siste instans også bidrar til et bedre resultat for våre kunder. Forut for vår beslutning har vi testet ulike løsninger, og anvendt Dalux Field på et prosjekt i 2 måneder. Resultatene fra vårt pilotprosjekt viser at vi oppnår en lang rekke fordeler ved å digitalisere utvalgte arbeidsprosesser på byggeplassen, sier KHMS-sjef Anita Persvik i A Bygg AS.

A Bygg AS planlegger, prosjekterer og gjennomfører byggeprosjekter i det sentrale Østlandsområdet, og omsatte i 2016 for ca. NOK 448 millioner eks mva. Bedriftens seneste digitale satsning er et ledd i en kontinuerlig prosess rettet mot å optimalisere interne prosesser og å styrke samspillet med eksterne samarbeidspartnere. Hos Dalux er man glade for det nye samarbeidet, som er et av de første synlige resultatene på den danske virksomhetsetableringen i Norge ved årets begynnelse.

– Selv om vi har levert til det norske markedet i mer enn 5 år, kan vi merke at det er en stor forskjell at vi nå er lokalt til stede med et kontor i Oslo, med  mulighet for lokal support i hele Norge. A Bygg er en av de første vi er kommet i kontakt med etter etableringen, og vi er glade for deres beslutning om å digitalisere deres dokumentasjon og kommunikasjon på byggeplasser med et av våre verktøy, sier Malthe Slemming Country Manager for Dalux i Norge.

Energisektoren står overfor et teknologiskifte
med økende grad av digitalisering