Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Digital byggeprosess – Sanner trykker på

Boligkonferansen:

0

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner uttalte på Boligkonferansen at de nå er i ferd med å øke trykket mot å digitalisere prosessene inn mot byggenæringen.

Regjeringen har blant annet den senere tiden jobbet mye med Tek17, som etter planen skal tre i kraft 1. juli i år, skriver bygg.no.

– Her tar vi viktige skritt inn i den digitale byggeprosessen, sier Sanner. Han peker blant annet på at BIM skal bli en integrert del av byggesaksprosessen.

Han dro også frem viktigheten av at et trepartssamarbeid innen digitaliseringsarbeidet, gjennom tett samhandling mellom stat, kommune og næringslivet.

– Vi skal legge til rette for digitaliseringen, men det er også viktig at næringen tar i bruk virkemidlene som er der ute, legger Sanner til, referert i bygg.no.

Flere av næringens virksomheter har i stor grad tatt digitaliseringen inn over seg, og deltakerne på Boligkonferansen fikk blant annet se hva Norgeshus har gjort i sin virksomhet. De har i stor grad digitalisert hele prosessen, rettet inn mot både kunden og egne ansatte.

– Vi har brukt mye ressurser på dette, men dette arbeidet lønner seg nå i stor grad, sier Dag Runar Båtvik, adm. dir. Norgeshus, ifølge bygg.no.

Her er Sanners forenklingsforslag
for byggteknisk forskrift – TEK 17