Innfelt: Skisser for Tåsenhjemmet er underutarbeidelse av de fem prekvalifiserte entreprenørene. Blir det verdens første plusshus-sykehjem?

Sykehjem skal bli plusshus og breeames “excellent”

Omsorgsbygg bygger nytt sykehjem

0

Omsorgsbygg skal rive og bygge nytt sykehjem på Tåsen i Oslo. Det nye bygget skal føres opp i tre, har ambisjon om å bli plusshus, skal være et FutureBuilt-prosjekt, og breeames til ambisiøse «excellent». Og i tillegg skal utslippene fra byggeplass reduseres ved hjelp av elektriske anleggsmaskiner.

Tørre fakta tilsier at det skal bygges 14.500 kvadratmeter fordelt på maks fire etasjer. Bygget skal huse 135 beboere og i tillegg et dagsenter. Tåsenhjemmet ligger i et nærmiljø med mye trebebyggelse, og det nye helsehuset skal bygges slik at det glir mest mulig inn i miljøet rundt.

Oslo kommune har som mål å redusere klimagassutslippene med 95 prosent innen 2030. Byrådet har et ambisiøst vedtak om at alle kommunale bygg skal bygges som plusshus. Omsorgsbygg realiserer syv plusshus-barnehager i 2017, og følger opp med å teste plusshus på et sykehjem.

Miljødirektoratet har gjennom tilskuddsordningen «Klimasats» gitt støtte til å utvikle Tåsen som et trebyggeri, som også er innovativt. Omsorgsbyggs byggeplasser er allerede fossilfrie, men biodrivstoff slipper fortsatt ut NOx, en gass som bidrar til dårlig luftkvalitet i nærmiljøet.

– Derfor skal Tåsenhjemmet teste elektriske anleggsmaskiner, slik at det blir betydelig utslippsreduksjon fra byggeplass. Vi skal også benytte solceller i anleggsperioden, sier Bjørn Kjærnes og Flemming Idsøe, som skal lede prosjektet for Omsorgsbygg.

– Tåsenhjemmet har døgnkontinuerlig drift, og ambisjonen om å produsere mer energi enn det forbruker er det verdensklasse over! Samtidig blir klimafotavtrykket fra materialer også lavt ved at de bygger i tre. Dette blir et spennende prosjekt for oss å følge, sier Birgit Rusten, programleder i FutureBuilt.

Det er gjennomført prekvalifisering for Tåsenhjemmet, og de fem prekvalifiserte har en frist til august med å lage sine tilbud. De fem er Skanska, Bunde Bygg, Betonmast, Hent og Veidekke.

Omsorgsbygg i Oslo har tilsluttet seg
De 10 strakstiltakene i veikartet mot 2050