Rullebanene og takseringsbanene skal holdes snøfrie vinteren igjennom, og det betyr at store mengder snø havner på en oppsamlingsplass. Foto: ITBaktuelt/Per Henriksen

Gardermoen – slik skal snø brukes hele året

Snø og kloakk til kjøling og varme

0

Muligens er den nye flyplassterminalen på Gardermoen – Terminal 2 – verdens mest klimavennlige i sitt slag. Så blir det I hvert fall sagt. Sannheten er uansett at energiforbruket ved drift av den nye terminalen er halvert sammenliknet med det gamle terminalbygget.

Snø og kloakk er to viktige ingredienser i energiløsningen. Flyplassen har utvidet det eksisterende varmeanlegg for termisk energi, bygget et termisk snølager og satt inn ny varmepumpe som henter ut energi fra avløpsvann. Kloakk fra nordre deler av Ullensaker, Nannestad og Oslo lufthavn gjenvinnes og brukes til oppvarming.

Rullebanene og takseringsbanene skal holdes snøfrie vinteren igjennom, og det betyr at store mengder snø havner på en oppsamlingsplass, fordelt på ren og forurenset snø. Her dekkes den til med treflis, den urgamle løsningen før fryserienes og kjøleteknikkens tid. Når våren kommer vil snøen bli brukt til å kjøle ned Pir Nord.

Kulden fra smeltevannet utvinnes via en varmeveksler og overføres til det sentrale kjøleanlegget. Smeltevannet føres tilbake til lageret hvor det på nytt varmeveksles mot snø og is i snølageret for deretter å gjennomgå ny syklus med overføring av kulde mot sentralt kjøleanlegg.

Snølageret fra en gjennomsnittsvinter vil kunne holde til slutten av august. Og fra da av det er tid for å klargjøre anlegget for kommende vintersesong.

For å komme frem til disse miljøløsningene hard et vært et tett samarbeid mellom entreprenør, arkitekt, rådgiver og byggherre.

De høye miljømålene har ført til at arkitektene har skaffet seg langt høyere teknisk kompetanse enn det som er vanlig for å ivareta helheten i bygningen. 

Det er oppnådd en reduksjon av klimagassutslipp på 34 prosent gjennom riktig valg av materialer.

Det er ikke kjent om bruken av kloakk og snø som energikilde er en kombinasjon som er brukt ved noen andre flyplasser I verden.

Terminal 2, også forkortet til T2, har et eget TEAM-T som består av COWI,  Nordic – Office of Architecture Norconsult, Aas-Jakobsen AS og Ing. Per Rasmussen. Byggingen av terminalen startet i 2009.

Tanken om å bruke solceller er nærliggende. Men på flyplasser er dette en ikke egnet teknologi fordi store blanke flater kan forstyrre det følsomme tekniske utstyret på en flyplass.

Skisse av snøsmeltingen for kjøling i sommervarmen.

GK har inngått serviceavtale for
byggautomasjon på Gardermoen