Schneider Electric PowerTag, verdens minste, trådløse energimåler.

Energimåling på kursnivå. Hvorfor og hvordan?

Når du skal velge en løsning for å gjøre lavspentinstallasjonen mest mulig effektiv, er det to spørsmål du bør stille deg: «Hvorfor» trenger du kommunikasjon i tavlene? Og «hvordan» kan en slik løsning bli realisert på en enkel måte? Her får du en forklaring fra Odd Arvid Kleven, produktsjef i Schneider Electric.

0

Energimåling: Når du skal velge en løsning for å gjøre lavspentinstallasjonen mest mulig effektiv, er det to spørsmål du bør stille deg: «Hvorfor» trenger du kommunikasjon i tavlene? Og «hvordan» kan en slik løsning bli realisert på en enkel måte? Her får du en forklaring fra Odd Arvid Kleven, produktsjef i Schneider Electric.

Hvorfor velge kommunikasjon i el-tavlene?

Svaret på HVORFOR kan være enkelt med tanke på behovene til byggeiere: Det lønner seg!

1) Smarte tavler er en forutsetning for å kunne energieffektivisere bygget og redusere driftskostnadene. Ved hjelp av måling og kommunikasjon, vil man kunne identifisere unødvendig energibruk og planlegge for en reduksjon. Fordelene er tydelige og konkrete.

2) Vedlikeholdet av den tekniske installasjonen (ventilasjonsanlegg, belysning, sikkerhetssystemer, osv.) vil bli lettere, og resultatet blir økt oppetid, fordi du får vite tidlig nok at en komponent i anlegget kan skape problemer. Dette skjer ved å installere målere som oppdager f.eks. faseubalanse og overlast på hver kritisk last (vifter, pumper, lys, baderom, osv.). Systemet varsler deg dersom f.eks. en automatsikring har koblet ut.

For å få den komplette oversikten i anlegget, er det ikke nok å måle energiforbruk og status på hovedbryternivå. Du må også måle og overvåke ned på den enkelte forbrukskursen. For å gjøre dette, må det installeres nødvendige sensorer på kursnivå og koble dem til systemet for energistyring, slik at du får informasjonen du trenger i tide.

Hvordan gjør du dette?
Det som hindrer de fleste fra å velge en slik løsning, er at de ikke vet HVORDAN det gjøres. Fram til i dag har det ikke vært lett å velge riktig komponent på kursnivå og koble den til en software på en enkel måte. I mange tilfeller er også tilgjengelig plass i el-tavlen en begrensning, og kablingen kan være et mareritt. Men ting er i ferd med å endre seg veldig raskt med IoT (Internet of Things). Nye løsninger og digitalisering forenkler hverdagen og gjør det enklere å installere, idriftsette og bruke uten behov for ekstra plass.

Så, hvordan gjør du det?

Trådløst gjør installsjonen enklere
Trådløs teknologi bidrar til å redusere kabling av hjelpeutstyr og innebærer at tavlen blir ferdigstilt og kan kommunisere allerede når den forlater produsentens verksted. I tillegg til å være lite pent, kan en tradisjonell løsning også generere mange koblingsfeil.

Liten, flott og effektiv
Vanlige energimålere er mer plasskrevende. Dette kan være en begrensning for å velge overvåking i nye anlegg, eller ettermontering i eksisterende anlegg. Derfor er trådløs teknologi, i kombinasjon med en kompaktenergimåler montert direkte på automatsikringen – som Schneider Electric PowerTag – den optimale løsningen.

Høy presisjon
I tillegg til å være kompakt og trådløs, er energisensoren også svært nøyaktig og gir energimåling Klasse 1 ihht. IEC 61557-12. Denne standarden gir deg også muligheten for å sammenligne de ulike energimålerne på markedet. Vi har laget en veiledning som hjelper deg å definere den riktige nøyaktigheten for målerne.

Her kan du laste ned veiledningen fra Schneider Electric
for å lære mer om IEC-61557-12-standarden
.

Ethernet-kommunikasjon er en global standard
Moderne kommunikasjonsarkitekturer baserer seg på Ethernet. Det forventes i dag at overvåkingssystemer benytter Ethernet fremfor produsentavhengige systemer, og tavler som kommuniserer direkte på Ethernet, er blitt en trend. Takket være Ethernet, kan standard PC-/nettbrett benyttes for idriftsettelse og kommunikasjon med el-tavlen.

Konklusjon energimåling
Det er enkelt å forstå hvorfor et system for energiovervåking er nødvendig for å redusere energi- og vedlikeholdsbehovet. En avveining i forhold til kostnad, kompleksitet og plass har ofte vært årsaken til å utelate detaljert måling og overvåking.

PowerTag, verdens minste trådløse energimåler, og andre fremtidige IoT-baserte sensorer vil radikalt endre måten man digitaliserer en elektrisk installasjon og el-tavler på, slik at de blir en naturlig del av styring og drift av bygget.

Dette gjør det nå mulig å overvåke oppetid og energiforbruk i enhver forbrukskurs. Og prisen er rimelig, til og med i eksisterende installasjoner.
Smarte laster vil gjøre virksomheter mer effektive!