- Vi gleder oss til å gi vårt bidrag til dugnaden for det grønne skiftet, sier adm. direktør Anders Berggren.

– Summen av mange små valg, oppsummert i 10-punkts handlingsplan

Malling & Co tilslutter seg Eiendomssektorens veikart mot 2050

0

– Det er summen av mange små valg, fint oppsummert i denne 10-punkts handlingsplanen, som gir utslag. Vi gleder oss til å gi vårt bidrag til dugnaden for det grønne skiftet, sier adm. direktør Anders Berggren i forbindelse med at eiendomsselskapet slutter seg til Eiendomssektorens veikart mot 2050.

Malling & Co er 17. selskap som signerer avtalen om å implementere de 10 strakstiltakene i løpet av et år.  

– Eiendomshuset Malling & Co har som en av Norges største eiendomsforvaltere stor påvirkningskraft for valg av løsninger for både bygg og tekniske anlegg. Energi- og miljøtiltak behøver ikke være fordyrende, men gir byggene og deres brukere en reell merverdi, sier adm. direktør Anders Berggren.

– Det er summen av mange små valg, fint oppsummert i denne 10-punkts handlingsplanen, som gir utslag. Vi gleder oss til å gi vårt bidrag til dugnaden for det grønne skiftet, sier Berggren.

Veikartet inneholder konkrete tiltak som byggeiere kan sette i gang med umiddelbart, for å bidra til at Norge oppfyller våre nasjonale og internasjonale miljømål i 2050. Det er mye som både kan og bør startes opp nå. Strakstiltakene omfatter både nybygg og eksisterende bygningsmasse.

Byggalliansen og RIF jakter på
leietakernes grønne nyanser