Konserndirektør Bård Frydenlund i AF Gruppen leder Bygg21s arbeidsgruppe ”Kompetanse som konkurransefortrinn”.AF Gruppen/Hans Fredrik Asbjørnsen

– Personlighet er også en form for kompetanse

Leder arbeidsgruppe som skal dokumentere fagkompetanse i byggeprosjekter

0

Bård Frydenlund, konserndirekør Miljø hos AF Gruppen er i gang med å lede en arbeidsgruppe som på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet skal gjøre det enklere å etterspørre og dokumentere fagkompetanse i byggeprosjekter.

– I dag finnes det ingen enhetlig og systematisk måte å etterspørre kompetanse på. Det skal denne gruppa gjøre noe med, forteller Bård Frydenlund fra et møterom på Helsfyr i Oslo hos AF Gruppen, til Bygg21.no .

Helt konkret skal Bygg21 gjennom arbeidsgruppa levere en metode som gjør det enklere for leverandører å dokumentere selskapets og egne arbeideres kompetanse og erfaring og samtidig gjør det enkelt å etterspørre fagkompetanse i byggeprosjekter.

– To viktige suksesskriterier for arbeidet er at det oppfattes som enkelt å forstå for alle parter og at leverandører og ansatte opplever systemet som rettferdig, sier Frydenlund.

Han mener at personlighet er en undervurdert faktor når man skal vurdere kompetanse.

– Personlighet er og en form for kompetanse. Det er ikke bare fagkompetanse det er snakk om. Man må ha personligheter som kan utfylle hverandre. I et prosjekt kan du ha to personer med nøyaktig samme fagbakgrunn, men som gjør hverandre gode ved at de har ulike og utfyllende personligheter. For eksempel ved at én er veldig god til å planlegge, mens en annen er veldig god til å gjennomføre, forklarer direktøren.

Nå som han skal lede Bygg21s arbeidsgruppe som skal gjøre det enklere å etterspørre kompetanse i byggeprosjekter, reflekterer han over noen av utfordringene både kunder og leverandører i næringen i dag møter på – som følge av en globalisert verden.

– Bransjen har blitt påvirket av ufaglært arbeidskraft og mange kunder er ofte mest opptatt av pris. Det er dermed blitt krevende å premiere kompetanse på en objektivt god måte. Hvis det er sånn, for å sette det på spissen, at en taxisjåfør fra Polen kan komme hit med en hammer og sag og bli verdsatt likt med en norsk fagarbeider, da er det noe som er feil, sier han engasjert, i en lengre artikkel på Bygg21.no .

Grønn Byggallianse leder arbeids- gruppen Kvalitet og bærekraft i Bygg21