ACCIONAs kontrollsenter i Spania.

Kontrollsenter: Her styres strømmen for 18 land fra Spania

70 ansatte analyserer big data

0

ACCIONAs kontrollsenter for fornybar energi utvider styringen av strømproduksjon for flere produsenter. Senteret styrer nå elektronisk og digitalt en energistrøm med en samlet installert effekt på 12 883 megawatt. Om lag 70 prosent av dette er fornybar produksjon fra ACCIONAs egen kraftproduksjon, og om lag 30 prosent for andre produsenter.

Kontrollsenter CECOER ligger i Sarriguren i utkanten av den nord-spanske byen Pamplona. Senteret sanntidsstyrer strømproduksjon i 18 forskjellige land på fem kontinenter – Nord-Amerika, Sør-Amerika, Australia, Afrika og Europa.

Produksjonsenhetene utgjøres av 294 vindparker med til sammen 7892 vindturbiner, 80 vannkraftverk, 17 solenergianlegg med to ulike teknologier og 5 biomasseanlegg. Senteret styrer også 245 høyspente transformatorstasjoner.

Senteret, som har 70 ansatte, analyserer big data og anvender algoritmer, maskinlæring og kunstig intelligens. Styringen foregår i sanntid, og senteret sender årlig ut over ut over 3000 produksjonsprogrammer til produksjonsenhetene, basert på analyser av meteorologiske forhold, solutstråling og behov i nettet.

Ved senteret oppdages det årlig om lag en halv million avvik i de øyeblikk avvikene inntreffer. 60 prosent av avvikene løses elektronisk fra senteret i Pamplona, resten håndteres i samarbeid med de ansatte i hver enkelt produksjonsenhet.

Tilbyr å lagre kWh i “skyen”