Implementering av IoT er helt avgjørende, sier Gunnar Svarttjernet, hos Wago.

IoT – noe for byggherrer og driftere av tekniske anlegg

- Vi bygger opp sikkerhetskunnskapen nå

0

IoT – et begrep som byggherrer og folk med ansvar for tekniske installasjoner i bygg, både næringsbygg og boliger, må lære seg. Internet of Things – hvor tingene er fysiske gjenstander knyttet til internett, slik som smarte strømmålere, alarm, adgangskontroll, ringeklokker, lyspærer, IP-kameraer m.m, m.m.

IoT har fått stor oppmerksomhet, men har store sikkerhetsutfordringer og er belastet med et sikkerhetsmessig dårlig rykte. På folkemunne brukes uttrykk som «Internet of Threats» og «Insecurity of Things».

Selv om en bestemt sikkerhetsteknologi kan være «umulig» å knekke, utgjør denne kun en liten del av et stort puslespill. Når en infrastruktur vokser i antall systemer – leverandører, nettverk, datasentre og eksterne grensesnitt, og i tillegg får et bredt spekter av involvert personell, setter kompleksiteten grenser for hvor sikre installasjoner kan være?

Mange nye leverandører strømmer til markedet, med lite til ingen sikkerhetserfaring. Det anslås at i løpet av 2017, vil 50 prosent av alle IoT-løsninger komme fra start-up-selskaper mindre enn tre år gamle.

-Begrepet IoT kan vi se på, på flere måter, forklarer Gunnar Svarttjernet, produktsjef Automasjon hos Wago.

– Det ene er sensorer som har innebygget kommunikasjon direkte mot en skytjeneste, ofte kalt cloud.

Det andre, sier han, er sensorer som sender sine data inn til PLS/kontroller direkte på trådløst Ethernet uten å gå veien om I/O-kort, innmatning/utmatning.

-Det tredje er leverandører av nettverksløsninger som tilbyr å samle og behandle data i såkalt «Fog Computing», det vil si at større datamengder samles inn og bearbeides nærmere brukeren.

Svarttjernet påpeker at det er viktig å se på kravet til responstider.

-En skyløsning har naturlig nok ikke bedre responstider enn det internett kan tilby, sier han.

-Sikkerhet er nøkkelordet her. For eksempel i våre PLS-systemer kan dataene som sendes krypteres direkte i PLS-en, og i tillegg kan data sendes via en kryptert VPN-tunnel, sier han.

-Men, det har jo vist seg at det meste kan hackes, dessverre, legger han til.

-Uansett, produktene og løsningene strømmer på. Men det vil nok ta tid før bedre sikkerhet implementeres både i industrien og i byggautomasjon.

Han mener at et viktig punkt her er at utryggheten i forbindelse med sikkerhet, fordi alt er nytt.

-Jeg hørte at det var gjort en stor studie i USA blant produksjonsbedrifter, og det var kun 17 prosent som hadde utarbeidet en plan for implementering av IoT, sier Gunnar Svarttjernet, hos Wago.

-Hvor viktig er det å ha en plan for implementering?

Helt avgjørende! I tråd med Riktig med en gang. Det må vurderes hva man ønsker å få ut av det. Hvilken nytteverdi vil det ha? Den store fordelen er jo at data er tilgjengelig for dem som skal ha det uansett hvor i verden de befinner seg. Man trenger kun tilgang til internett. Vi i Wago har allerede levert sky-løsninger for fiskeoppdrett.

-Hvor høy er kunnskapen om IoT og sikkerhet blant byggherrer og driftsansvarlige av tekniske installasjoner?

-Jeg vet ikke, men tror det er svært lavt, kanskje null. Vi er blant automasjons-leverandørene som nå bygger oss opp på dette. På grunn av lav kunnskap og frykt for sikkerhet tror jeg det vil gå en tid før dette blir vanlig.

– De som er tidlig ute er ofte privatpersoner, mener Svarttjernet.

-Men manglende kunnskap har vi jo allerede sett når det er satt opp trådløse IP-kameraer som er helt åpne, og inntrengere har fjernstyrt kameraer i barnas soverom. De beskytter den trådløse ruteren sin, men glemmer IP-kameraene, avslutter Gunnar Svarttjernet hos Wago.

Konsept: Fra bygning til cloud med Wago