Foredragsholdere: Arne Eggen har jobbet med automatiseringsteknikk i hele sitt yrkesaktive liv innenfor områdene bygningsautomatisering og prosessautomatisering og Erik A. Hammer (bildet) har bred bakgrunn fra privat og offentlig virksomhet, blant annet med bygningsautomasjon. Foto: ITBaktuelt/PH

Bli en bedre leverandør, bli en bedre bestiller!

Kurs i NS 6450 - Idriftsetting og prøvedrift av tekniske bygningsinstallasjoner

0

Bli en bedre leverandør, bli en bedre bestiller! heter det i invitasjonen til kurs i NS 6450 – Idriftsetting og prøvedrift av tekniske bygningsinstallasjoner. Målet er bedre planlegging i prosjektenes oppstart og fortløpende og strukturert testing.

– Rådgivere, prosjektledere, byggeledere, tekniske entreprenører, leverandører, driftere og driftsledere går for tiden på kurs. Siden nyttår har rundt 300 deltagere gått på kurs i NS 6450. Dette for å bli bedre bestillere og for å oppnå bedre inntjening. Kurset til Standard Online får gode respons og tilbakemeldinger – forventningene om forbedringer i byggenæringen er økende – troen på at bedre planlegging i prosjektenes oppstart og fortløpende og strukturert testing vil gi resultater ved avslutningen – ved innflytting og senere drift av moderne yrkesbygg er økende, sier Arne Eggen i Integra. Han er en av kursholderne.

– Flere kurs er under planlegging, legger han til for å understreke betydningen av å kunne innholdet i NS 6450.

Det er Standard Norge som påpeker at dagens bygninger er ofte komplekse, og tekniske anlegg utgjør opptil 50 % av de totale byggekostnadene. Dette kurset tar sikte på å gjøre deg bedre kjent med hvordan systematisk idriftsetting og prøvedrift av tekniske bygningsinstallasjoner kan benyttes i egen virksomhet og egne prosjekter.

Kurset har som mål å gi deg et verktøy for å oppnå «Riktig med en gang» i byggeprosjekter.  Det blir også en gjennomgang av hensikten med standarden, og hvilke krav den stiller til prøving og dokumentasjon. Det blir også tid til gruppeoppgaver og diskusjoner.

Kurset tar også for seg følgende temaer:

  • Hvilke tekniske installasjoner som inngår i komplekse yrkesbygg
  • Steg og milepæler – hva som skal oppnås, viktige mål (KPI) som skal oppnås inkl. forutsetninger for rasjonell drift og tilfredse brukere/leietagere
  • Tilbudsgrunnlaget, kravspesifikasjoner – hva må beskrives og kontrolleres
  • Partenes oppgaver – gjennomgang av innholdet i standarden NS 6450
  • Innsigelser
  • Tester og idriftsetting
  • Gruppeoppgaver og diskusjon

Mål for kurset
Etter kurset skal du ha kjennskap til hvordan systematisk idriftsetting og prøvedrift kan benyttes praktisk i egen virksomhet og egne prosjekter. Du vil også fått kunnskap om hvorfor og hvordan bestemmelsene og prosessene beskrevet i NS 6450 skal føre til «Riktig med en gang». Kurset vil også gjøre deg bedre til å utarbeide tilbudsgrunnlag, planlegge og utføre test og idriftsetting av komplekse tekniske installasjoner i nybygg og rehabiliteringsprosjekter.

Hvem er kurset for?
Kurset passer for rådgivere, prosjektleder, byggeledere, tekniske entreprenører, leverandører, driftere og driftsledere med faglig bakgrunn fra byggeprosjekter og prosjektering, gjennomføring/installasjon og testing, ibruktagelse, overtagelse og drift innenfor områder som automatisering, elektroteknikk, VVS, IKT.

Kursholdere:
Arne Eggen
er selvstendig konsulent men også rådgiver i bransjeforeningen Integra, Foreningen for tekniske systemintegratorer. Han er har jobbet med automatiseringsteknikk i hele sitt yrkesaktive liv innenfor områdene bygningsautomatisering og prosessautomatisering i olje&gass-, industri- og VA sektorene. Arne Eggen har de senere årene ledet komité SN /K025 Bygningsautomatisering i Standard Norge og derigjennom arbeidet aktivt med å utarbeide innholdet i flere norske standarder – NS 3935 – NS 6450 – Norsk veileder til NS EN15232.

Erik A. Hammer er selvstendig konsulent men også rådgiver i Grønn Byggallianse. Hammer har jobbet med energieffektivitet i bygninger som medeier i COWIplan, som utbyggingssjef i Oppegård kommune, offentlige promotering av energieffektive og miljøriktige bygg hos NVE ‘s Byggoperatør og Økobygg.  Startet Grønn Byggallianse, i 2003 og ledet organisasjonen frem til 2014.  Hammer har de senere årene deltatt i komité SN /K025 Bygningsautomatisering i Standard Norge og arbeidet aktivt med å utarbeide innholdet i  NS 3935 og NS 6450.

Dette skjer 13. juni 2017 fra 09:00 – 16:00 i Fossekallen Restaurant og Konferansesenter, Vollsveien 13 H, 1366 Lysaker og kursavgiften er kr. 4900.-.

Mer om kurset og påmelding her.

Juridisk gjennomgang av NS 6450 Idriftsetting og prøvedrift av tekniske anlegg