Den gamle telefonkiosken er død, men på denne e-benken kan du surfe og lade mobilen så mye du vil. Foodtrucks kan få strøm, det er lys og gratis wifi - og med konserttillatelse kan man til og med plugge inn høyttalere og mikrofon.

E-enk: Interaktivt for urbant og levende byrom

Trygghetsskapende gatemøbel:

0

Den gamle telefonkiosken er død, men på denne e-benken kan du surfe og lade mobilen så mye du vil. Foodtrucks kan få strøm, det er lys og gratis wifi – og med konserttillatelse kan man til og med plugge inn høyttalere og mikrofon.

På ebenk.no finner man informasjon om plassering og program for e-benk-arrangementer. Her finner man også kontaktinfo dersom man vil arrangere noe ved e-benk.

e-benk er et resultat av forskningsprosjektet “Trygghetsskapende tiltak for levende byrom” i regi av Oslo kommune og Transportøkonomisk Institutt.

Til grunn for prosjektet ligger tanken om at mennesker, lys og liv er med på å skape trygge omgivelser.

Til grunn for prosjektet ligger tanken om at mennesker, lys og liv er med på å skape trygge omgivelser. ebenk kan derfor plasseres de fleste steder folk ferdes, og fungere som en arena for både aktivitet og økt trygghetsfølelse.

Sett deg ned og ta en hvil, lad opp telefonen eller benytt deg av gratis WiFi. Det er også mulig å koble seg på benkens strømnett, til for eksempel foodtrucks og andre typer urban take away.

Med konserttillatelse kan man plugge inn høyttalere og mikrofon for musikalske opplevelser og minikonserter i nærområdet.

Faglig festival i hovedstaden om bærekraftige og smarte byer