Per H. Lian vil tiltre sin stilling som salgssjef i SRO.

Fokus fra produktsalg mot komplekst systemsalg

Ny salgssjef i SRO AS

0

Per H. Lian vil tiltre sin stilling som salgssjef i SRO AS senest fra 1. juni 2017. SRO GRUPPEN utvider sitt salgsteam for å understøtte gruppens vekstambisjoner og for å sikre god oppfølging av eksisterende og nye kunder

SRO GRUPPEN leverer produkter og systemløsninger som blant annet innbefatter SD-anlegg og EOS.  Selskapet styrer og overvåker: Lys, varme, kjøling, ventilasjon, persienner, brann, nødlys, sikkerhet, adgangskontroll, ITV, vann- og avløp (VA) ol.

Per H. Lian kommer fra stillingen som KAM for HVAC markedet i Micro Matic og vil i sin nye stilling blant annet videreføre gode relasjoner i det samme markedet.  I SRO vil hovedfokuset dreies fra produktsalg mot komplekst systemsalg.

Daglig leder i selskapet, Ståle Syversen, uttaler at han gleder seg til å få med Lian på laget.

-Min sporadiske kontakt med ham i over et tiår, har hver gang vi treftes, bekreftet at han både er en kompetent og ikke minst god selger.  Han har alltid holdt ord og fulgt opp sine forpliktelser.  Dette er kjerneverdier han skal videreføre hos oss, sier Syversen.  

-I SRO er vi opptatt av at kundene skal føle at vi tilbyr riktig kompetanse og god oppfølging fra første kontakt, via byggeprosessen og videre fremover i driftsfasen, sier han.

SRO GRUPPEN er landsdekkende og med over 30 ansatte representerer vi som entreprenørselskap det største uavhengige norske fagmiljøet med bygningsautomatisering som kjernebusiness.

-Vi satser på nyrekruttering til vår bransje og har mer enn 10 % lærlingeandel blant de ansatte.

Ståle Syversen mener at med en rekordhøy ordrereserve er SRO GRUPPEN rigget og på god vei mot sitt treårige vekstmål som er å passere 100 mill. i årlig omsetning gjennom sunn vekst.

Energimåling på kursnivå.
Hvorfor og hvordan?