ABNEs hovedkontor i Oslo, innfelt adm. direktør Peder Chr. Løvenskiold. Fotomontasje: ITBaktuelt.

– ABNE ser merverdien av bransjens satsning på samfunnsansvar og miljø

Slutter seg til 10 strakstiltak i Eiendomssektorens veikart mot 2050

0

Anthon B Nilsen slutter seg de 10 strakstiltakene i Eiendomssektorens veikart mot 2050 og er 19. selskap som signerer avtalen om å implementere de 10 strakstiltakene i løpet av et år.

– ABNE ser merverdien av bransjens satsing på samfunnsansvar og miljø, og ønsker å være en del av denne dugnaden, sier adm. direktør Peder Chr. Løvenskiold.

– ABNE ser merverdien av bransjens satsning på samfunnsansvar og miljø, og ønsker å være en del av denne dugnaden. Vi gleder oss til å forankre disse tiltakene i vår organisasjon og portefølje. Som utvikler og forvalter treffer de 10 anbefalte strakstiltak vår organisasjon meget godt, sier adm. direktør Peder Chr. Løvenskiold.

Veikartet inneholder konkrete tiltak som byggeiere kan sette i gang med umiddelbart, for å bidra til at Norge oppfyller våre nasjonale og internasjonale miljømål i 2050. Det er mye som både kan og bør startes opp nå. Strakstiltakene omfatter både nybygg og eksisterende bygningsmasse.

Statsbygg tilslutter seg de 10 strakstiltakene
i Eiendomssektorens veikart