Nyåpnede Copenhagen International School på 25 000 m2 er kledd med en fasade bestående av en mosaikk av 12 000 solpaneler.

Lot seg imponere over solcellefasaden i København

Grønn Byggallianse på studietur

0

På Grønn Byggallianses nylige studietur til København, lot deltakerne seg imponere over solcellefasaden. Den nyåpnede Copenhagen International School på 25 000 m2 er kledd med en fasade bestående av en mosaikk av 12 000 solpaneler. 

Hvert panel er vinklet så det oppstår et spill i fasaden. Panelene er innfarget på en måte som gjør at fasaden skifter nyanse alt etter hvordan lyset rammer solcellemodulene. Fasadesystemet erstatter annen kledning.

Prisen er på nivå med annen kledning og det gjør det nå veldig aktuelt å tenke bygningsintergrerte solceller. Platene kan leveres med og uten solceller uten at man kan se forskjell, slik at man kan få et enhetlig utseende selv om platene mot nord ikke har solceller. Utvikler og leverandør av solcellefasaden er SolarLab.

Energiprodusjonen på Copenhagen International School dekker ca 50% av skolens årlige energibruk. Panelene er også energieffektive i produksjon og for danske forhold, fikk vi opplyst at panelene har en energimessig tilbakebetalingstid på 2-3 år. I tillegg spares energibruk og klimagassutslipp knyttet til produksjon av alternativ fasade. 

Slik sparer danske Aberdeen
over én million kWh per år