Bygget ligger midt i en av Trondheim.

Bevisst: Overoppfyller miljøkravene i Abels Hus

Byggalliansens "Månedens bygg"

0

-Å bygge framtidsrettede miljøvennlige kontorbygg, er et hovedmål for KLP Eiendom, sier prosjektdirektør Ulf Haugen. Abels Hus har derfor en bevisst, sterk grønn profil og overoppfyller miljøkravene for kontor/næringsbygg. Som første kontorbygg i Midt-Norge oppnår Abels Hus BREEAM-miljøsertifiseringsgraden ”Excellent”. Bygget har energiklasse A og klassifiseres som passivhus.

Behovsstyrt ventilasjon, grønne tak, effektive etasjeplan med fleksible modulsystemer, bysykler og kollektivtrafikk er noen av miljøegenskapene til Abels hus.

– Miljøaspektet har vært holdt høyt under hele byggeperioden og kildesorteringsgraden endte på over 95 prosent. Det skyldes ikke minst at NCC har vært kompromissløs i sitt fokus på grønn byggeplass, sier prosjektdirektør Haugen i KLP i en prosjektomtale i Byggeindustrien. – Utstrakt bruk av sedum på bygget bidrar til fordrøying av regnvann og redusert avrenning fra takflatene. På taket blir det etablert humlekasser og bikuber for å forsterke prosjektets grønne profil.

Bygget ligger midt i en av Trondheim travleste kollektivtraseer, med bussavganger med minutters mellomrom, og med en av byens beste opparbeidede sykkeltraseer gående rett igjennom eiendommen. Her er det også bysykler å få leid.

En stor sykkelgarasje er etablert som en egen seksjon av parkeringskjelleren. Her er det sykkelstativ med plass til 250 sykler. Jobbsyklistene har fått eget godt dimensjonert garderobeanlegg med skap, dusj og tørkerom. Garderobeanlegget har også egen håndkleservice; leietakerne finner rene håndklær hver dag og leverer inn brukte. I sykkelgarasjen finnes i tillegg til sykkelvaskeplass også et par selvbetjente servicessøyler med utstyr til reparasjoner, dekkskift, pumpe m.m.

Et modulbasert byggesystem gjør Abels Hus til et fleksibelt kontorbygg. Hver modul i de 15.300 kvadratmeter kontorlokalene er individuelt programmerbar med tanke på varme, ventilasjon og lys, og de kan kobles sammen i større enheter. Det gir fleksibilitet med tanke på fordeling av cellekontor, teamkontor, møterom, åpne kontorlandskap og sosiale kroker.

– Kontorarealene kan skreddersys den enkelte leietakers behov, og med enkle grep redesignes – noe som garantert vil skje, sier prosjektdirektør Ulf Haugen til bygg.no. – KLP er trygge på at merkostnaden med modulene vil betale seg i fleksibilitet og brukertilfredshet. Modulsystemet er for øvrig gjennomgående i hele huset, også i parkeringskjeller og tekniske anlegg.

Miljøprofil i stikkordform

 • Første kontorbygg med miljøklassifiseringen BREEAM NOR Excellent i Midt-Norge
 • Energimerke A og Passivhus
 • Oppvarmingen er basert på fjernvarme og varmepumper.
 • Behovsstyrt ventilasjon og belysning med bevegelsesfølere.
 • 100% LED belysning med dimmemuligheter.
 • Utvendig solskjerming (zip-screens) på alle solutsatte fasader.
 • Innvendige blendingsgardiner på alle vinduer.
 • Sedumtak og blomstereng, som gir nektar til bier og humlehotell på taket av bygget.
 • Utplasserte bikuber, som gir egenprodusert honning i samarbeid med selskapet Bieffekten.
 • Kantinedriver med fokus på egenprodusert, økologisk og kortreist mat, og som har en egen urtehage på området.
 • 250 innendørs sykkelplasser. Eget verksted og vaskeplass for sykkel. Samarbeid med Trondheim kommune og Miljøpakkens Reiselivsrådgivere med egen dag for sykkelvårpuss for alle leietakerne på området.
 • Garderobeanlegg med tørkerom, dusj og håndkleservice.
 • Levende uteområder, med sitteplasser og grøntanlegg.
 • Lademuligheter for EL-sykler og biler.

Miljøtiltak i byggfasen

 • Bruk av lokal bærekraftig energiforsyning.
 • Økt bruk av prefabrikasjon som reduserer energibruken til tørking i byggefasen og i oppstartsfasen.
 • 95% sortering av avfall under bygging, redusering av avfallsmengde på grunn av prefabrikasjon.

Dette er månedens bygg valgt av
Grønn Byggallianse