Avanserte løsninger for energistyring, ventilasjon og inneklima i et bygg med store verdier. Innfelt: Byggherredirektør i Statsbygg, Synnøve Lyssand Sandberg og Dag Otterstad, direktør for EcoBuilding & Field Services i Schneider Electric på kontraktsmøte. Bakgrunnsillustrasjon: Nasjonalmuseet.

Nasjonalmuseet med omfattende byggautomasjon

Det største museet under konstruksjon i Europa

0

Schneider Electric skal blant annet levere, installere og kontrollere styring av lys, solskjerming og ventilasjon. Selskapet sørger for automatikk til 54 ventilasjonsaggregater, som skal sikre optimal luftkvalitet tilpasset kunstverkenes behov. Lys-, temperatur- og fuktighetsforholdene skal styres gjennom 111 store og små automatikkfordelinger.

Schneider Electric har vunnet en kontrakt med Statsbygg verdt 30 millioner på levering av BMS-løsninger til det nye Nasjonalmuseet. Energispesialisten skal sikre at landets mest omfattende kunstsamling bevares for fremtiden.

-Nasjonalmuseet er det største museet under konstruksjon i Europa og et godt steg på veien til en smartere by. Med fremtidens løsninger for energistyring, ventilasjon og inneklima ser vi frem til å ta del i det prestisjefylte prosjektet, sier Dag Otterstad, direktør for EcoBuilding & Field Services i Schneider Electric.

Fortidens historiske kunstverk møter framtidens tekniske løsninger i det nye Nasjonalmuseet, og flere selskaper konkurrerte om å levere produkter og løsninger til museet. Etter en helhetlig vurdering bestemte Statsbygg seg for å gi oppdraget til Schneider Electric.

Nasjonalmuseet formidler og bevarer landets mest omfattende kunstsamlinger og det er derfor strenge krav til inneklima. Schneider Electric skal blant annet levere, installere og kontrollere styring av lys, solskjerming og ventilasjon. Selskapet sørger for automatikk til 54 ventilasjonsaggregater, som skal sikre optimal luftkvalitet tilpasset kunstverkenes behov. Lys-, temperatur- og fuktighetsforholdene skal styres gjennom 111 store og små automatikkfordelinger.

Kontrakten setter rammene for et langsiktig samarbeid.

Statsbygg omtaler byggeprosjektet som dagens mest spennende. Dette er fordi det nye Nasjonalmuseet vil ligge midt i byen og bli et vitalt møtested for publikum og kunsten. I tillegg vil museet representere Norge utad og sette norsk kunstsatsning på verdenskartet.

-Schneider Electric har god grunn til å være glade og stolte over kontrakten. Vi ser frem til et langt samarbeid om Norges mest spennende byggeprosjekt, sier Synnøve Lyssand Sandberg, byggherredirektør i Statsbygg.

Schneider Electrics leveranser til det nye Nasjonalmuseet inngår i satsningen på smartbyggprosjekter og gir et klart signal om deres dedikerte rolle.

-Det er en ære for oss i Schneider Electric å få ta del i et av de største smartbyggprosjektene i Norge. Dette gjør oss til en drivkraft i utviklingen mot en smartere by, sier Dag Otterstad, direktør for EcoBuilding & Field Services i Schneider Electric.

Det nye Nasjonalmuseet balanserer tradisjon og samtidens trender, og speiler verdigheten som står til Nasjonalmuseets samfunnsrolle. Museet åpner for publikum i 2020.

Bravida med kontrakt for levering av sikkerhetsanlegg til Nasjonalmuseet