- Bygg Reis Deg vil ha frem nyttige digitale eksempler for alle posisjoner og nivåer, sier Gunnar Glavin Nybø, administrerende direktør. Alle foto: Digital Mediepartner

– Digitalisering representerer et klasseskille i byggenæringen

Bygg Reis Deg med klar profil

0

-Digitalisering representerer et klasseskille i byggenæringen. Det er et klart skille mellom dem som ser muligheten og bruker digitale verktøy og de som ikke er der ennå. Digitalisering kommer til å påvirke byggenæringen i større og større grad og vi ønsker å gi alle den kunnskapen de trenger for å bli med på å utvikle fremtidens bygg, sier Bård Krogshus daglig leder i BIM Center.

Dette er budskapet som skal frem under Bygg Reis Deg-dagene i oktober.

Bygg Reis Deg vil gjerne bidra til å bryte det digitale klasseskille ved å etablere en egen Digital Arena. Her skal publikum få en praktisk tilnærming inn mot byggenæringens digitale veikart 2025. Målsettingen med veikartet er en heldigitalisering av norsk byggenæring innen 2025 som skal sikre en konkurransedyktig og bærekraftig næring, i følge arrangøren.

-På Digital Arena ønsker Bygg Reis Deg å løfte frem de praktiske verktøy som finnes og vise frem løsninger og arbeidsmetoder som er tatt i bruk i dag. Vi ønsker å bidra til at flere går fra ord til handling i byggenæringen og skal sørge for at vi har nyttige digitale eksempler for alle posisjoner og nivåer, sier Gunnar Glavin Nybø, administrerende direktør, Bygg Reis Deg AS.

Fredag var det Kick Off for årets byggemesse. Der fortalte Gunnar Glavin Nybø de fremmøtte om status for messen, status for seminar- og konferansene under Det Norske Byggemøte og om hvilke planer vi har for PR, markeds- og kommunikasjonsarbeidet.

Og sist, men ikke minst fikk de fremmøtte utstillerne vite hvilke nye digitale kommunikasjonsverktøy som kommer til å tilbys under årets arrangement.

Bård Krogshus daglig leder i BIM Center og Lars Chr Christensen senior rådgiver i multiBIM bistår Bygg Reis Deg med utvikling og organisering av Digital Arena og aktiviteter frem mot Bygg Reis Deg.

– Digitalisering representerer et klasseskille i byggenæringen. Det er et klart skille mellom de som ser muligheten og bruker digitale verktøy og de som ikke er der ennå. Vi ønsker å tette dette gapet og dermed å bryte det digitale klasseskille. Digitalisering kommer til å påvirke byggenæring i større og større grad og vi ønsker å gi alle den kunnskapen de trenger for å bli med på å utvikle fremtidens bygg, sier Bård Krogshus.

Målet med Digital Arena er å løfte frem nye produkter, innovasjoner og bedrifter innenfor tema digitalisering, og samtidig ta opp problemstillinger og løsninger for bedre digital samhandling mellom roller, fag og faser i et byggeprosjekt. Det legges opp temadager og seminarer som retter seg spesifikt til ulike roller i verdikjeden. Besøkende kan prøve ut spennende digitale verktøy som samler og viser den informasjon du trenger om bygget i en visuell modell. Besøkende får også tilgang til buildingSMART ekspertise i en egen helpdesk og hjelp til å velge BIM og andre digitale verktøy.

– Bygg blir mer kompliserte, det er større krav til for eksempel energi og miljø og informasjonsmengden i byggeprosjekter eksploderer. Den beste måten å håndtere dette på og å ha kontroll på at bygget møter alle krav, er å jobbe digitalt med informasjonen i alle ledd. Ambisjonen til Digital Arena er å gi besøkende svar på spørsmål om digitalisering raskt og enkelt – Bygg Reise Deg sin Digital Arena samler det du trenger av verktøy og ekspertise, avslutter en entusiastisk Lars Christian Christensen.

Fra venstre Bård Krogshus, Gunnar Glavin Nybø og Lars Christian Christensen.
Fra utstillingshall Bygg Reis Deg i 2015. Foto: Digital Mediapartner
Kick Off 9. juni 2017.

– Vi dytter digitale løsninger
inn i gårsdagens strukturer

Overveldende respons fra byggenæringen og andre fagmiljøer om Digibygg.