Det samler seg lett mye rusk og rask, eksempelvis barnåler, rundt et sluk. Da blir det lett vannansamlinger på flate tak.

– Dette er garantert blokkering av regnvannet

Flate tak må følges nøye

0

– Byggeier har et klart ansvar som forvalter av bygg, også offentlige bygg som er allmenhetens verdier. De siste ukene med kraftig styrtregn samler mye vann på flate tak. Fagfolk påpeker at ekstremvær blir mer vanlig, og da er det viktig at alle sluk er åpne. I dag har man avansert sensorteknologi som er en uvurderlig hjelp, sier Tore Johnsen i Aiwell.

På flate tak med innvendige nedløp er det viktig at sluk til en hver tid er åpne. Det er mange årsaker til at sluk tettes, for eksempel løv, barnåler, fuglereder, og søppel som blåser opp på taket, er et vanlig problem.

Når det kommer et kraftig regnskyll, vil alle disse elementene samles ved sluket og raskt tette dette. Da vil det kunne samle seg store mengder vann og skape trykk på taket. Dette øker risiko for lekkasjer fordi taket blir stående med vanntrykk over tid. Et hull på størrelse som et knappenålshode er nok til å starte lekkasje, så derfor må trykket må fjernes. Med inntrenging av vann kan bygget også ende med både fuktskader og soppdannelse.

Vannskader grunnet tette sluk dekkes normalt ikke av forsikring, og ansvaret for vedlikehold ligger hos byggherren, og er en del av vedlikeholdsplikten.

-Aiwell har et system for å hjelpe byggherren med å ivareta sine plikter, og har utviklet et varslingssystem når vannet samler seg på taket, forteller markedssjef Tore Johnsen hos Aiwell.

Tore Johnsen viser til at et generelt problem på nye bygg er oppsamling av vann fordi rester fra byggetiden ligger i kriker og kroker. Når regnværet kommer, renner dette mot slukene og drar med seg de små byggerestene og lett forårsaker tette nedløp.

En bagatell som at en plastikkpose blåser opp på taket og blir liggende der, er en potensiell blokkering. Ved et regnskyll kan vannet dra med seg plastposen til sluket, og legge seg slik at vannet ikke renner ut. Den driftsansvarlig får da melding, og kan gå opp på taket og ordne opp, sier Tore Johnsen.

-Vi nærmer oss en sommer og da blåser det mye skitt opp på taket, noe som gjør at også i sommermånedene bør flate tak overvåkes

-Når det til høsten kommer kraftig regnvær og mye nedbør, bør man være like oppmerksom, fordi ikke minst løv blåser rundt. Da er det betryggende med sensorer som varsler dersom vann samler seg uten å komme gjennom sluket og ned i avløpet, råder Tore Johnsen i Aiwell.

Han legger til at varslingssystemet kan knyttes til en mobiltelefon og at dette gir en ekstra trygghet hvor hen den driftsansvarlige til enhver tid befinner seg.

Snøfritt, isfritt, sandfritt
og hundretusener spart

Driftsleder Ulf Larsen ved Kolsåsbanens basisverksted viser et skjermbilde av hvordan snøsmelteanlegget kontrolleres. Foto: Stig Grindahl.