Morten Mitchell og deltakerne på Glass og Fasadeforeningens oppgraderingskurs fikk anledning til å prøve seg på en digital tur gjennom et Backe-prosjekt. (Fotomontasje: Glass og fasadeforeningen)

BIM: Vil ha digital tvilling når bygget er ferdig

Backe Entreprenør Holding ga rådgivere oppgradering

0

-For å holde disse fasaderådgivere og glassrådgivere oppdatert, og for at de skal beholde sin autorisasjon, må de hvert femte år inn til en oppgradering. Dette er et kurs som gir faglig oppfriskning og oppdatering rundt krav og forventninger i bransjen. Der står jo digitalisering nå sentralt, sier prosjektleder i Glass og Fasadeforeningen, Per Henning Graff.

-Dessuten har vi selvfølgelig en gjennomgang av nye byggeregler og -forskrifter.

Siste halvdel av foreningens oppgraderingskurs ble holdt hos Backe Entreprenør Holding AS på Lysaker. Cato Hoel er «kategorisjef BIM» hos entreprenøren og han ga en grunnleggende innføring i betydningen av digitaliseringen i byggenæringen. Deretter presenterte Hoel selskapets strategi og hvilke krav og forventninger entreprenøren har ovenfor sine underleverandører.

– For at vi skal kunne ta ut gevinst gjennom digitalisering må vi ha med alle på laget. Gode rutiner for å levere produktdata og kvalitetssikringssystemer skal ligge til grunn hos våre underentreprenører. Får vi med alle aktører inn den digitale prosessen kan vi dele nødvendig informasjon gjennom hele byggeprosessen. Ikke minst ut til byggeplass, som ofte blir litt glemt. Etter endt byggeperiode ønsker vi å levere en digital tvilling av bygget. Nøkkelen til å nå målene er altså BIM, sier Cato Hoel.

Entreprenørselskapet demonstrerte også hvordan VR-briller brukes for å ta med aktørene i byggeprosessen gjennom den digitale utgaven av byggeprosjektet.

Glass og Fasadeforeningen har ambisjoner på vegne av egen bransje. Kunnskap og kompetanse står sentralt i arbeidet på alle nivåer.

– I tråd med økt bruk av glass, og økte krav til byggematerialet glass, må kompetansen økes hos de utførende i bransjen. Vi ønsker å bidra til at våre medlemsbedrifter leverer både kvalitet og kompetanse på et høyt nivå til sine kunder. Derfor har vi, gjennom vårt kurs- og utdanningssenter, et tydelig fokus på å øke kvaliteten i alle ledd i bransjen.

– Kravene til dokumentasjon av byggematerialers egenskaper, og til utførelse av løsninger, blir stadig strengere. Kunnskap og kompetanse er derfor en forutsetning for at vår bransje kan levere økonomiske, trygge og varige løsninger, sier Graff.

Glass og Fasadeforeningens første autoriserte glassrådgivere ble utdannet så tidlig som i i 1996. Glass og Fasadeforeningen har til sammen utdannet over 160 glassrådgivere.

I 2007 ble det første gang utdannet fasaderådgivere. Det er frem til nå utdannet og autorisert 52 fasaderådgivere i bransjen.

Åpen-BIM anerkjennelse
til Statsbygg-direktør