Brannsikring: branntette og lydtette Oslo lufthavn treminal T2. Firesafe har brannsikret Gardermoen flyplass siden 1996, som åpnet i 1998.

Brannsikring: Ønsker fokus, men lommeboka styrer

Firesafe utvider igjen, nå i Ålesund

0

– I mange bygg er det brannsikringsløsninger fra da bygget var nytt. Etter en del år er det ikke dette tilfredsstillende. Jeg skulle ønsket mer bevissthet rundt dette, men lommeboka bestemmer. Dette ser vi i både offentlige og private bygg. Det er ingen forskjell, sier administrerende direktør Morten Ameln i Firesafe.

-Brannsikring skal tilfredsstille kapittel 11 i Byggteknisk forskrift, det om også kalles TEK 10, sier Morten Ameln.

Han understreker at på bygg under oppførelse er det tiltakshaver som har ansvaret for brannsikring, mens i eksisterende bygg er det eiernes ansvar.

Han ser at på nybygging følges det stort sett det som står i teknisk forskrift., men som han sier; – Det kan vel være litt slurvete og unøyaktig når bygg får stått en stund. Og til dette etterlyser han litt mer ordinær kontroll rundt tilstanden med brannsikring.

-I mange bygg ble det installert brannsikringsløsninger da bygget var nytt, men etter en del år er ikke det tilfredsstillende i dag. Jeg skulle nok sett at et var mer bevissthet rundt dette, men ofte er det lommeboka som bestemmer. Dette ser vi i både offentlig og private bygg. Det er ingen forskjell.

Med boligblokkbrannen i London, skolebrann og dødsbrann i boligblokk i Oslo de siste par døgnene som bakteppe, forteller Ameln at Firesafe merker mer oppmerksomhet rundt brannsikring når sånt skjer.

-Men, sier han lakonisk, det går gjerne fort over.

-Generelt må jeg si at det er en økende fokus på sikkerhet i samfunnet. Trenden er også at flere og flere eiere av bygg er mer bevisst på brannsikring, parallelt med holdningen til sikkerhet i samfunnet ellers.

-Og dagens eiere av bygg er profesjonelle, sier Morten Ameln i Firesafe.

Ameln forteller at det er stor interesse for kurs med tema brannsikring, og Firesafe holder mange kurs om blant annet brannledelse, slukkeøvelser, evaluering osv.

-Firesafe har gjort en del fremstøt i det siste med nye avdelinger og nyansettelser. I går kom meldingen om at RH Prosjekt AS og Firesafe går sammen i Ålesund og blir størst innen brannsikring på Sunnmøre.

-Dette gir oss en større virksomhet i den delen av landet. Vi går fra 7 ansatte til 12.

I pressemeldingen står det at RH Prosjekts avdeling i Ålesund går fra 1. juli sammen med Firesafes avdeling i Ålesund. Virksomheten vil drives videre som Firesafe Ålesund, og være en del av Firesafe-konsernet. Svein Erik Brandsegg fra RH Prosjekt inntar rollen som avdelingsleder, mens Odd Birger Naalsund fra Firesafe blir salgs/prosjektansvarlig. Den nye avdelingen vil ha 11 ansatte.

– Når vi nå går sammen med RH Prosjekt får vi bedre kapasitet og bredere kompetanse og vil kunne betjene markedet i Møre og Romsdal på enda bedre måte, sier Ameln.

Firesafe har fra tidligere også avdelinger i Kristiansund og Trondheim.

– I dag utfører vi primært bygningsmessig brannsikring på Sunnmøre. Etter hvert vil vi kunne tilby flere tjenester innen brannsikring, slik som rådgivning, kontroll og service, sier han.

RH Prosjekt er en av Midt-Norges største firma innen brannsikring. Etter fusjonen vil selskapet konsentrere seg om virksomheten i Trøndelag. Firesafe er en totalleverandør innen brannsikring med virksomhet bl.a. innen brannteknisk rådgivning, bygningsmessig brannsikring og installasjon, kontroll og service av branntekniske installasjoner og har om lag 500 ansatte i Norge, Sverige og Danmark. I Norge har Firesafe 14 avdelinger over hele landet.

– Dette er en stopper
for gammeldags brannsikring

Torkild Bøe i Micro Matic med kommunikasjonsmodul, MicroSafe-BSM. Fotomontasje: ITBaktuelt/PH