Overingeniørene Trond Haugan (fra venstre) og Rune Simensen i Drammen Eiendom KF tok i mot prisen for Beste Praksis.

Drammen Eiendom fikk Bygg21s pris for Beste Praksis

Drammen Eiendom KF ble tildelt Bygg21s utmerkelse for Beste Praksis for sine bærekraftige energi- og miljøløsninger. Gjennom effektiv drift og langsiktig kompetansebygging har det kommunale foretaket redusert energibruk og driftskostnader til et minimum.

0

Drammen Eiendom KF ble tildelt Bygg21s utmerkelse for Beste Praksis for sine bærekraftige energi- og miljøløsninger. Gjennom effektiv drift og langsiktig kompetansebygging har det kommunale foretaket redusert energibruk og driftskostnader til et minimum.

– Drammen Eiendom er en av landets mest innovative virksomheter når det gjelder bærekraftige løsninger for energi og miljø. Slik praksis trenger bygg- og eiendomsbransjen mer av, sier Bygg21-direktør Sverre Tiltnes.

Drammen Eiendom forvalter en bygningsmasse på 380 000 kvadratmeter, og er med det Buskeruds største eiendomsforvalter. Totale energikostnader i formålsbygg som skoler, barnehager og sykehus beløper seg i dag til 25 millioner kroner i året.

– Vi er meget stolte og takknemlige for anerkjennelsen fra Bygg21. Drammen Eiendom har hatt fokus på lavt energibruk og godt inneklima helt siden vi bygde vårt første behovsstyrte bygg for mer enn 20 år siden, sier Geir Andersen, teknisk leder i Drammen Eiendoms drift og vedlikeholdsavdeling.

Energibruk og driftskostnader redusert til et minimum

I begrunnelsen for tildelingen av Beste Praksis roses Drammen Eiendom KF for å være en drivende kraft for levedyktige bygg med teknikk som fungerer. Dyktige operatører i avdelingen for drift og vedlikehold har siden 1997 redusert energibruken i både nye og eksisterende bygg med mer enn 50 prosent, blant annet gjennom millioninvesteringer i ventilasjonsanlegg.

– Bygg- og eiendomsbransjen har et uforløst potensiale når det gjelder å realisere energieffektiviseringsgevinster, spesielt i eksisterende bygningsmasse.Drammen Eiendom setter standard for hvordan andre bør bruke teknikk som fungerer for brukere, og som samtidig reduserer energibruk og driftskostnader til et minimum, sier Tiltnes.

Geir Andersen i Drammen Eiendom understreker at utviklingen ikke er et sololøp. Godt samspill mellom ulike fagområder og ulike aktører både i byggeprosessen og driftsfasen har vært et viktig suksesskriterie.

– Vi opplever denne prisen som en anerkjennelse for at hele næringen er i gang med å tenke mer fremtidsrettet. Det er flott å se at bygg- og eiendomsbransjen parkerer den gamle Folkevogna med store klimautslipp og lav komfort og nå beveger seg sakte men sikkert inn i Tesla-verdenen, sier Andersen.

Samles om beste praksis

Drammen Eiendom fikk den betongstøpte Beste Praksis-hammeren som bevis på utmerkelsen. Prisen ble delt ut av statssekretær i Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Bjørnar Laabak og styreleder i Bygg21, Sissel Leire, på Bygg21s nettverksmøte på Sentralen i Oslo 15. juni.

– I dag har våre tillitsmenn og –kvinner og samarbeidspartnere satt retningen for Bygg21s arbeid de neste to årene. Å finne og dele beste praksis er en helt sentral del av dette arbeidet. Målet er at allmenn bruk av beste praksis skal redusere kostnadsnivået med 20 prosent og samtidig fremme rett kvalitet og bærekraft, sier Tiltnes.

Bygg21 er klar til å gi
bransjen flere slike tiltak

Interiørarkitekt Ine Elisabeth Bangås vant en el-sykkel for sin aktive deltakelse i Bygg21s nanokurs.