En intelligent løsning for eldistribusjon er forutsetningen for at hele bygget skal bli smartere.

Intelligent løsning for eldistribusjon er forutsetning for et smartere bygg

0

– Eldistribusjon er hjertet i ethvert bygg. En intelligent løsning for eldistribusjon er forutsetningen for at hele bygget skal bli smartere. Og en løsning er smart når brukeren kan dra nytte av sanntidsdata fra installasjonen for å gjøre den sikrere, mer energieffektiv, billigere i drift og enklere å vedlikeholde, sier Torgeir Andersen, Sales Manager Panel Builders i Schneider Electric.

– Det er mange gode grunner for å oppgradere et eksisterende anlegg til noe mer fremtidsrettet! legger han til.

Dette var hovedbudskapet på seminaret om smart og sikker eldistribusjon som nylig ble arrangert av Schneider Electric for tavlebyggere og konsulenter. Fokuserte deltakere stilte spørsmål og applauderte, spesielt da den nye effektbryteren Masterpact MTZ koblet ut på kommando mens produktsjef Lasse Baugerud fjernstyrte den fra sin mobil.

Schneider Electrics nye effektbryter er arvtageren av kjente effektbrytere som Masterpact NT og NW. Utviklet for tøffe miljøer og i samsvar med miljøforskrifter, tillater Masterpact MTZ enkel integrasjon i anlegget, rask gjeninnkobling og oppgraderingen kan skje digitalt når som helst og hvor som helst.

Schneider Electric har – gjennom omfattende bruk av digitalisering – tilrettelagt kjøp av digitale moduler og utviklet apper som muliggjør konfigurering/innstilling og fjernstyring av effektbryteren med brukervennlighet i fokus.

Flere nettilkoblede produkter for eldistribusjon lanseres av Schneider Electric i 2017. Den globale spesialisten på energistyring og automasjon har fokusert på helhetlige løsninger og samspill av komponenter i både elektro- og industri prosess-anlegg i flere årtier. Selskapet satser nå for fullt på å integrere IoT-teknologi i alle typer anlegg, fra lav- til mellomspenning og generelt i industrien:

Internet of Things muliggjør det første og viktigste tiltaket for å gjøre en installasjon mer energieffektiv og bærekraftig: synliggjøring av energiforbruk. Et energidashbord danner grunnlaget for all energieffektivisering.

– Et intelligent anlegg består i utgangspunktet av smarte komponenter som er koblet sammen. De kommuniserer via Ethernet (Modbus TCP/IP-protokoll) både med lokal server i tavlen og med toppsystemer. Slik får driftspersonell klar beskjed om alt fra energiforbruk til feil i installasjonen, og man man kan gripe inn umiddelbart, forteller Andersen.

Schneider Electric har hele tiden fokusert på innovasjon for å gjøre installasjoner mer energieffektive, mer driftssikre og mer intelligente:

– Smarte installasjoner blir standarden i fremtiden, mener Andersen. Investering i energi- og ressurseffektivisering gjennom smarte løsninger bidrar både til en grønnere profil og til en bedre bunnlinje for byggeiere og leietagere, avslutter han.

– Så mye som 30 prosent
av strømmen kunne vært spart

Direktør for marked og teknologi i GK Norge, Bjørn-Osvald Skandsen