Entra er opptatt av styring og automatisering, og at alle tekniske byggfunksjoner styres sammen i en felles løsning.

Entra hever kompetansen og satser på styring og belysning

- Livsløpsberegninger svært viktige for oss

0

Entra har en portefølje på hele 94 eiendommer med et totalt areal på 1,3 millioner kvadratmeter, og er en av Norges største eiendomsutviklere. – Entra er i gang med å heve kompetansen på belysning internt, sier prosjektsjef Siri Steinbakk i Entra ASA.

Det er magasinet Lyskultur som skriver om Entras satsing på lys og belysning.

-Entra er svært opptatt av kvalitet over det hele, og vi har ansvaret for drift og vedlikehold av våre bygg i egen organisasjon. Entra er i gang med å heve kompetansen på belysning internt. Vi har ikke ansatt lysdesignere i organisasjonen vår, Entras prosjektsjefer knytter til seg eksterne personer med belysningskompetanse i prosjektene. Vi videreutvikler stadig vår Entra standard som er en intern kvalitetsmanual som inneholder egne kapitler som beskriver alle de ulike fagene, sier Siri Steinbakk.

-Hvordan foregår det når dere inkluderer lys i et prosjekt?, spør Lyskultur.

– Vi er opptatt av framtiden i den forstand at vi følger med og vil være i front på den teknologiske utviklingen i alle fag. Vi er opptatt av styring og automatisering, og at alle tekniske byggfunksjoner styres sammen i en felles løsning. Vi velger gode løsninger også for belysning, der vår erfaring sier oss at de beste løsningene ikke trenger være de dyreste, men det må være gjennomtenkt. Vi bygger langsiktig og for å eie byggene selv, og derfor er livsløpsberegninger svært viktige for oss. Vi setter sammen tverrfaglige team hvor også personer fra drift- og vedlikeholdsfunksjonen inngår helt fra starten av i prosjektene. Entra ser verdien av å tenke gjennom alle funksjoner og sette de forskjellige fagområder i sammenheng gjennom hele prosjektperioden. Jeg er feinschmecker og alle detaljene må med for å få en bra helhet, sier Steinbakk.

– Kantinen i Entras hovedkvarter i Biskop Gunnerus gate 14A i Oslo sentrum skal betjene de 2200 som har sin daglige arbeidsplass i bygget, så utfordringen med å skape flyt når så mange kommer samtidig til lunsj krevde nøyaktig definisjon av logistikk og bevegelsesmønster. Byggetiden var kort, og riggplassen trang, med Radisson Blu og Oslo sentralstasjon som nærmeste naboer. Vi informerte leietagerne om at det kunne bli støvete og medføre forstyrrelser,og heldigvis fikk vi forståelse for det. For å takke for deres tålmodighet arrangerte vi blant annet en klassisk konsert under åpningen av de nye lokalene, legger hun til.

– Tverrfagligheten har vært veldig spennende, og det er inspirerende at alle snakker sammen underveis, sier lysdesigner Thea Collett i ÅF Lighting, som har vært involvert i belysningsløsningen i kantinen.

– Tverrfagligheten forsterker resultatet, og vi er svært bevisste på at totalresultatet blir best på denne måten. I prosjektet Powerhouse i Sandvika for eksempel, startet vi tidlig med dialog med brukerne og drifterne av bygget, sier Siri Steinbakk.

Magasinert Lyskultur er nyssgjerrig på erfaringer Entra har med lys og lysets betydning i sine prosjekter?

Steinbekk nevner flere ulike momenter.

– Vi har fokus på energiforbruk og langsiktig drift og vedlikehold som krever varige løsninger. Jeg er også personlig svært engasjert i at leietagerne skal trives og være tilfredse. Det skal være attraktivt å leie i et Entra bygg, sier hun.

– Har belysning en høyere prioritet i dag enn tidligere for dere?

– Ja belysning kommer mer og mer i fokus, og jeg ønsker også at vi skaper finere fasader på byggene våre framover, og at vi har inngangspartier med tiltalende belysning, legger hun til.

Artikkelen er publisert i Magasinet Lyskultur 02/2017, og finnes på utvalgte Narvesenutsalg i tillegg til digital utgave for abonnenter og medlemmer av Lyskultur. Les magasinet digitalt her.

Hvordan påvirker belysningen miljø,
trivsel, syn og ikke minst
kostnader ved en arbeidsplass?

Fysisk utforming av arbeidsplassen kan støtte opp under viktige prosesser som innovasjon, kunnskapsutvikling og kunnskapsfordeling i bedriften. Foto: Lyskultur.