Illustrasjonsfoto:

TEK 17 – Nå skal hele landet kurses frem til julestria

Tekniske Foreningers Servicekontor starter i august

0

Nå arrangeres det videreutdanning som perler på en snor på ny byggteknisk forskrift – TEK17. Tekniske Foreningers Servicekontor starter allerede 22. august og kjører kurs over hele landet helt frem til julestria.

Endringene fra TEK 10 gjelder først og fremt forenklinger og innsparinger. På en del områder er det likevel skjerpelser samt endringer i tilnærming. Deler av forskriften kan føre til innsparinger på over 100 000 kr for en bolig. Innsparinger kan det være for alle bygningskategorier. Endringer vil uansett gjelde for alle byggverk.

Det gjøres endringer i halvparten av forskriftskapitlene. For alle kapitler blir det justert veiledning, sies det. Hele TEK10 oppheves og uendrede deler vil gjenoppstå som kapitler i TEK17. Kursene vil derfor ta opp alle sider av den nye forskriften.

Forskriften skal gjelde 1. juli. Det planlegges en overgangsperiode der tiltakshaver/søker må angi i søknaden om den gamle forskriften TEK10 skal brukes i prosjektet.  Uten slik angivelse gjelder TEK17 fullt ut for alle tiltak det søkes om etter 1. juli. Plutselig blir det straffbart å bruke TEK10, skriver Tekniske Foreningers Servicekontor på sin hjemmeside som en presentasjon av kursvirksomheten.

22.-23. august – Oslo
24.-25. august – Kristiansand
28.-29. august – Stavanger
30.-31. august – Bergen
4.-5. september – Trondheim
6.-7. september – Tromsø
11.-12. september – Alta
14.-15. september – Oslo
18.-19. september – Ålesund
21.-22. september – Lillehammer
26.-27. september – Skien
21.-22. november – Oslo

Foreleser: Gustav Pillgram Larsen

Gustav var i mange år sentral i utvikling av byggereglene i sin jobb som ass. direktør i Statens bygningstekniske etat. Han er nå en anerkjent foreleser med dyp innsikt i Plan- og bygningsloven og forskriftene.Dette kurset er et samarbeid mellom Gustav Pillgram Larsen AS og Tekniske Foreningers Servicekontor AS

Mer på Tekniske Foreningers Servicekontor

Her er listen over nær 200 svar
på TEK17-høringen

Nye forskriftskrav fra 1.7.2017.