Styreformann Steinar Holm i VKE (t.v), og styremedlem Sturla Ingebrigtsen.

VKE: – Aggregater burde fått bodplass

TEK17 gir plasseringsutfordringer

0

Desentral ventilasjon er den løsningen som erfaringsmessig gir de mest fornøyde brukerne, men løsningen krever et egnet sted for boligaggregatet. Bransjen ønsker at beboeren skal få et godt inneklima, og det er enklest og mest robust når hver boenhet har eget system, sier styreformann Steinar Holm i VKE.

I TEK17 som nå er vedtatt er det nå ikke lenger krav til å bygge bod i boligbygg. Da vil man få en plasseringsutfordring med ventilasjonsanlegg, påpeker VKE – Foreningen for ventilasjon, kulde og energi.

I høringssvaret som VKE sendte inn, skrev foreningen blant annet, sitat: Ved å fjerne kravet til bod, og overlate dette til markedet, mener VKE det er stor risiko for at konsekvensen blir at en mister gode installasjonsmuligheter for desentraliserte ventilasjonsanlegg i leilighetsbygg.  Pr i dag antas rundt 70% av ventilasjonsløsningene å være desentrale.  Av erfaring vet en at de som har personlig frihet til å velge løsninger og til å innstille og styre anleggene individuelt, er mindre misfornøyd.  I tillegg til at en mister fleksibilitet må en også regne med nye ulemper som overføring av lukt, lyd og økt risiko i forbindelse med brann.”

Holm stiller seg noe undrende til at til krav om innvendig bod i bolig blir fjernet. Dette er et hardt slag for både bransjen og kundene, påpeker han.

-Desentral ventilasjon er den løsningen som erfaringsmessig gir de mest fornøyde brukerne, men løsningen krever et egnet sted for boligaggregatet. Bransjen ønsker at beboeren skal få et godt inneklima, og det er enklest og mest robust når hver boenhet har eget system, sier han.

Skal man ha desentralisert ventilasjon må det være plass til et aggregat på ca 60x40x75. Dette kan i noen tilfeller installeres i et skap på kjøkkenet, men av hensyn til støy er en bod i kjelleren den beste løsningen, sier han.

Da har hver leilighet muligheter til å stille luftmengde selv. Er man bortreist settes aggregatet på minimum, eller skal man ha selskap så økes det til å forsyne en passende luftmengde.

-Beboere med eget anlegg har selv herredømme over passende luftmengde til enhver tid.

I motsatt fall, når det er et sentralt anlegg for flere boenheter får alle den samme forhåndsinnstilte luftmengden, og det blir fort misnøye. For noen er det for varmt, andre for kaldt.

Sturla Ingebrigtsen, styremedlem i VKE sier at mange borettslag ikke har den hele forståelsen av dette. Resultatet kan sees ved at mange prøver å ”regulere” tilluften ved å legge plastposer, klær og annet inn i systemet.

-Hva er kostnadsforskjellen ved sentralt ventilasjonsanlegg eller et desentralisert anlegg?

-Det går ofte ut på ett. Et sentralisert anlegg trenger blant annet større sjakt og mer brannsikring mellom boenhetene. Anlegget kan da plasseres på loft eller kjeller, vanligvis velges kjeller, sier Ingebrigtsen.

-Men VKE registrerer at vi er blitt hørt på enkelte punkter i forskriftsteksten til TEK17, blant annet om ventilasjon i byggverk for publikum og arbeidsbygning. Dette er vi fornøyd med, sier Steinar Holm.