SiO satser på sol og jordvarme på Kringsjå Studentby, sier Gabrielle L. Gjerdset, student og styreleder i SiO. (Foto: Unni Irmelin Kvam / SiO)

Studentene bruker semesteravgift til solceller

Studenthusene på Kringsjå Studentby

0

– Vi satser på sol og jordvarme på Kringsjå Studentby og henter energi både fra himmel og jord med disse tiltakene. Vi investerer nå 4,4 millioner av semesteravgiften i solcelleanlegget, sier Gabrielle Legrand Gjerdset, student og styreleder i SiO.

De nye studentboligene på Kringsjå studentby vil ha et energiforbruk på om lag 46 kwh/m2 per år. Det lave forbruket oppnås ved at byggene selv produserer energi, at det er valgt klimavennlige materialer og at studentbyen har eget jordvarmeanlegg. Studenthusene bygges som et Futurebuilt-prosjekt, som innebærer at det også stilles krav til redusert klimagassutslipp i forbindelse med transport, energibruk og materialbruk under byggingen.

– SiO ønsker å ta større ansvar for klima og miljø i de nye byggeprosjektene våre, sier Gjerdset. 

– Nybyggene på Kringsjå er de første som bygges nytt på studentbyen siden 1971. Det gir oss helt andre muligheter til å ta miljøteknologi i bruk enn tidligere generasjoner av studenter. Dagens studenter er opptatt av å ta bærekraftige valg og derfor investerer vi noe av semesteravgiften i grønt ansvar.

Fakta om Kringsjå studentby og klima:

  • Studenter ved høgskoler og universitet tilknyttet SiO må hvert semester betale semesteravgift. Semesteravgiften til SiO er på 600,- og er med på å finansiere tilbud som studentboliger, barnehager, helse- og rådgivningstjenester.
  • 4,4 millioner av semesteravgiften 2017 skal gå til å finansiere solceller på Kringsjå studentby.
  • Solceller på taket produserer elektrisitet, mens jordvarmen hovedsakelig brukes til å varme varmtvann.
  • Solcellene er beregnet å dekke ca. 25 prosent av byggenes behov for elektrisitet.
  • Jordvarmen kommer fra egne brønner på studentbyen og er beregnet til å dekke ca. 40-50 prosent av byggenes varmtvannsbehov.
  • Massivtre er et miljøvennlig byggemateriale. Prosjektet bygges som et Futurebuilt-prosjekt, med strenge klimakrav.

Norges kuleste sommerjobb,
å få utvikle en ekte bydel

Noen av studentene i full gang med å planlegge en bydel på flyplassen Kjeller i Lillestrøm.