Salgsdirektør ventilasjon i Lindab AS, Mads Redigh Karlsen, forteller at de begynner å få et komplett produktsortiment innenfor luftteknisk utstyr til ventilasjonsbransjen.

Vil bli komplett leverandør på luftteknisk utstyr

Lindab som er mest kjent for kanaler til ventilasjonsanlegg, er i ferd med å ta betydelige markedsandeler på luftteknisk utstyr til ventilasjonsbransjen. Nå satser leverandøren også mer på systemløsninger.

0

Lindab som er mest kjent for kanaler til ventilasjonsanlegg, er i ferd med å ta betydelige markedsandeler på luftteknisk utstyr til ventilasjonsbransjen. Nå satser leverandøren også mer på systemløsninger.

– Vi ser at fokuset på energieffektive løsninger øker mer og mer. Derfor ønsker Lindab å bli en komplett systemleverandør som bistår kundene med løsninger og produkter. Et eksempel på det kan være å sette sammen kanaler og deler som garanterer for god tetthetsklasse i anleggene. Vi har en klar ambisjon om å bli betydelig mer synlig i markedet, sier Mads Redigh Karlsen, Salgsdirektør ventilasjon i Lindab AS.

Jobber med utvikling hele tiden
Karlsen forteller at de har gjort mange grep det siste året, og har styrket virksomheten på flere områder.
– Når det gjelder luftteknisk utstyr har vi forandret prisstruktur og øket tilgjengeligheten ovenfor ventilasjonsentreprenørene. Samtidig har vi i løpet av det siste året lansert mange nye spennende produkter som vi har store forventninger til, og flere kommer. Det jobbes med utvikling hele tiden, noe som er helt nødvendig skal vi kunne tilby kundene de produktene og verktøyene de trenger. Utviklingen går fortere og fortere, og vi må omstille oss hurtigere i forholdet til markedet. Det er ikke så lett å si hvor vi er om fem år, sier Karlsen.

Visjonen er klar
Lindab`s mål på konsernnivå er å levere energieffektive løsninger som er tilpasset fremtidens krav og forskrifter.

– Vår visjon er å levere et godt inneklima innen for de gitte energirammene.  Bruk av riktig energi er viktig for å få et så godt inneklima som mulig. Med vårt brede produktsortiment og stadig utvikling av nye produkter kan vi hjelpe kundene med å sy sammen løsninger som bidrar til godt inneklima.

Mange nye produkter
Lindab lanserte i 2016 egne brannspjeld og Karlsen forteller at de merker en fin økning i salget. Blant annet får vi mange positive tilbakemeldinger på styresystemet som er enkelt å bruke, og ikke minst sette i drift.

– En av våre seneste store nylanseringer er UltraLink. Den nyheten slapp vi under fjorårets VVS-dager. UltraLink måler nøyaktig i hele måleområdet uten å gi økt trykkfall i kanalanlegget. Det er en unik og energibesparende målemetode for mengde og temperatur med stort potensiale for ventilasjonsmarkedet. Målingen utføres med ultralydsensorer, og gir muligheter for å måle i større måleområder. Etter vårt syn er dette en bedre måler en de tradisjonelle som brukes i dag, påpeker Karlsen, og tilføyer at de lanserer enda en ny ultralydsmåler for luft som måler mengde, temperatur, hastighet i luftanlegget snart.

– Vi jobber med produktutvikling av våre produkter kontinuerlig, og vårt VAV system Pascal skal også oppgraderes i løpet av året, og UltraLink skal integreres i det systemet.

UltraLink er installert i det siste og nyeste bygget på Powehouse Kjørbo.

Den siste fra Lindab på produktfronten så langt i år er en oppdatert versjon av beregningsprogrammet LindQst som er et web-verktøy. Programmet skal bidra til å gjøre valget av luft- og vannbårne produkter, samt brannspjeld og akustikkprodukter raskt og enkelt. En av nyhetene i den oppdaterte versjonen er en lekkasjekalkulator for kanalnett der du kan kalkulere besparelser i forhold til tetthetsklasser.

Vil tidligere inn i prosjektene
Redigh Karlsen forteller at de har en klar målsetting om å jobbe mer inn mot VVS -rådgiverne og entreprenørene. Derfor er Lindabs ambisjon å komme tidligere inn i prosjektene.

– Med vår kunnskap mener vi at vi sammen kan få til de beste løsningene. Vi merker stor forskjell der vi kommer tidlig inn i prosjekteringen. Da blir det best resultatet for både tredjepart, og ikke minst for våre kunder. Vi ønsker å kunne bidra med vår kompetanse, understreker Karlsen.

– En av våre kjerneverdier er at våre kunder skal ha suksess, og som betyr at våre kunder skal levere gode optimale løsninger og prosjekter. Det er et samspill mellom kunden og oss, og vi har jobbet mye internt for å skape gode rutiner for å formilde kunnskap. Det skal være lett å forstå våre produkter, men vi må også fortelle markedet at vi kan levere gode systemløsninger med basis i vårt brede produktspekter, sier Karlsen.