Slik inspireres arkitekter av byggereglene

Kravene til tilgjengelighet og brukbarhet i byggteknisk forskrift (TEK) møter kritikk fra flere hold. SINTEF har undersøkt hvordan disse kravene tolkes og praktiseres av arkitekter.

2

Kravene til tilgjengelighet og brukbarhet i byggteknisk forskrift (TEK) møter kritikk fra flere hold. SINTEF har undersøkt hvordan disse kravene tolkes og praktiseres av arkitekter.

Med kravene til tilgjengelighet i TEK og den overordnede intensjonen om universell utforming i plan- og bygningsloven som bakteppe, har SINTEF undersøkt arkitekters spillerom i prosjektering av boliger. Resultatene er presentert i rapporten Universell utforming som pådriver for boligkvalitet? Arkitekters praksis og tilnærming

– Vi ville undersøke om krav til tilgjengelighet og intensjonen om universell utforming har endret måten arkitektene arbeider på, sier seniorforsker Karine Denizou i SINTEF Byggforsk. – Vi har derfor sett nærmere på prosjekteringspraksisen hos et lite utvalg arkitektkontor.

Arkitektene i undersøkelsen opplever mange av kravene som tidkrevende å innfri. Mye energi brukes på små detaljer og tolkning av uklare formuleringer i TEK, mens overordnede og viktige kvaliteter kanskje ikke drøftes.

Utfordringene som arkitektene står overfor, kan også være en utløsende faktor for kreativitet og nytenkning. Arkitektene kan bruke mye tid på å utvikle dokumentasjon for løsninger som ikke er preaksepterte dersom de ønsker å få gjennom spesifikke kvaliteter. Flere av disse kvalitetene er ikke direkte knyttet til tilgjengelighet, men hører inn under en forståelse av universell utforming som et aspekt ved arkitektonisk kvalitet.

Utviklingen av nye løsninger er ofte en stor økonomisk investering, og er derfor i stor grad avhengig av utbyggerens gode vilje, med mindre det legges til rette for annen støtte. Regelverket bør også i større grad være et rammeverk som inspirerer og legger til rette for utvikling av nye konsepter, mener arkitektene i undersøkelsen.

– Våre funn tilsier at TEK10, og spesielt krav til dokumentasjon, fører til økt presisjon og detaljplanlegging, og dermed til bedre oppfyllelse av krav til tilgjengelighet, uten at dette i seg selv gir økt boligkvalitet, sier Karine Denizou.

– Brukerperspektivet, et sentralt aspekt ved universell utforming, ivaretas fortsatt for det meste gjennom forestillinger om framtidige beboeres behov og preferanser. En utbredt forståelse av universell utforming som et høyt nivå av tilgjengelighet skygger for dimensjonen hvor universell utforming er et prinsipp og en designmetode for økt bolig- og brukskvalitet.

Ut i fra funnene i undersøkelsen foreslår SINTEF Byggforsk følgende tiltak for å fremme universell utforming som en integrert del av det arkitektoniske konseptet:

– Økt kunnskap om beboererfaringer og systematisk erfaringsoverføring til nye boligprosjekter

– Øremerkede tilskudd til utvikling og utprøving av nye løsninger, samt metoder for prosjektering

– Arkitektkonkurranser med mål om å fremskaffe forbildeprosjekter til inspirasjon for prosjekterende, utbyggere og boligkjøpere.

Last ned rapporten Universell utforming som pådriver

Sintef med i prosjekt som tester
at luft kan bli verdens neste batteri

 

DEL
 • Anne Lilleby

  Brukerperspektivet er ikke noen eksakt vitenskap, men f.eks. ytelseskrav knyttet til hc-toaletter bygger på mangeårig brukererfaring og omforente løsninger som MÅ følges detaljert fra veiledningen. Alternative arkitektoniske løsninger må sikres kvaliteter knyttet til tilgjengelighet i samarbeid med brukerorganisasjonene, slik at oppfinnsom nytenkning bygger på brukererfaring. Slik erfaring er eksklusiv og uvurderlig fordi ingen frivillig vil skaffe seg den..
  Skal man forflytte seg fra rullestol til toalett er det f.eks. avgjørende for å klare det på egenhånd, at toalett og stol har tilnærmet samme høyde. Å måtte “klatre” den en eller andre veien er årsak til ubrukelighet!
  Det samme gjelder armstøtter på siden av toalettet: er de for lave kommer men ikke opp i stående fordi armene blir strake før man kommer opp, og er de for høye er det mange som ikke har skuldrene høyt nok til å kunne skyve fra med armene 🙁 Fleksibilitet er tingen og nytenkning mottas med TAKK!!
  Ellers har noen “glupe hoder” presentert den “arealefektive løsningen “Laila”-soverom med skyvedører inn i rommet, men slagdører på alle skap! Hvis det skal være betjeningsmulighet av skapet fra rullestol må det beregnes snuareal utenfor skapdørenes slagsone og plass til å posisjonere seg optimalt foran skapet, Følgelig er det nok både mer arealeffektivt, billigere og bedre å spandere skyvedører på skapene også. Skap som bygger inn hodegjerdet på sengen stjeler dessverre verdifull plass for forflytning til/fra seng og oppbevaring av forflytningshelpemidler innenfor rekkevidde, og utelukker dessuten bruk av nattbord for ting man må ha tilgjengelig i løpet av natten.
  En annen ting å merke seg er at husholdnInger med både sittede og stående brukere kan trenge høyderegulerbar arbeidsbenk i vask/kok-sonene. Når oppvaskmaskinen plasseres mellom disse betyr det at den sperrer for sammenhengende benk og for sittende forflytning mellom de to sonene og øker plassen man mister under benken til underskap/skuffer.
  Ektefeller får ikke sove i samme seng fordi det ikke er påkrevet med plass til ordinær dobbeltseng i et hovedsoverom, tilliggende sekundært bad har knapt manøvreringsareal og badet kan i tillegg ha innadslående dør.

 • Anne Lilleby

  Brukerperspektivet er for dårlig ivaretatt ved kun å involvere fremtidige beboere med varierende kompetanse og ulike private drømmer. Det er IKKE ivaretatt gjennom forestillinger om framtidige beboeres behov og preferanser!
  Nøkkelen er dialog med brukerorganisasjonene/rutinerte funksjonshemmede som besitter variert og profesjonell spisskompetanse vedr. brukbarhet. Denne spisskompetansen vil ingen tilegne seg frivillig til tross for at den er en uvurderlig forutsetning for vurdering av brukbarhet og kvalitetskontroll av innovative løsninger.

Forrige artikkelGrønn Materialguide: ​Revidert versjon lanseres i dag
Neste artikkelRask fremgang med Wicona og Sapa Building System
Klikk på linken over for å hente ITBaktuelts brosjyre.