Jo Jessen i Instell synes Eliaden 2016 var et stort løft og har tro påat 2018 blir enda bedre. Fotos: Eliaden

Instell: – Eliaden er viktigste bransjetreff

Jo Jessen tror 2018 "Best Ever"

0

Som Norges ledende KNX-leverandør ønsker Instell å vise sine produkter, innovative løsninger og ikke minst sin kompetanse ved å delta på Eliaden også i 2018. Og nå er utstillert nr. 150 påmeldt.

– Møteplassen Eliaden er viktig for oss. Her møter vi møter nye og gamle kjente, både kunder og bransjekollegaer, samt holder oss oppdatert på bransjen og trender. Vi synes Eliaden fikk et løft i 2016, og vi skal gjøre vårt for å bidra til at neste års utgave blir enda bedre, sier daglig leder Jo Jessen i Instell.

-Vi håper også alle andre leverandører og produsenter i elektrobransjen tar ansvar, og ser viktigheten av å beholde Eliaden som det helt klart viktigste bransjetreffet for faglig påfyll med seminarer, produkt og løsningsnyheter samt nettverksbygging.

Tidsriktig
-Å redusere antall messedager til 3 var et bra tiltak. Videre er det viktig å stå på med markedsføringen og sørge for høy kvalitet og tidsriktige temaer på seminarene. Det gir oss muligheten til å øke kompetansen både internt og for våre kunder og samarbeidspartnere, og er en viktig faktor for å trekke mange og riktige besøkende.

Øk fokus på RIE (Rådgivende Ingeniører Elektro). Disse er det viktig for oss å møte og holde oppdatert med innovative løsninger og muligheter innenfor bygg-automasjon og KNK-segmentet.

Om planlegging
-Nøkkelen til en vellykket messedeltagelse ligger i god planlegging og fullt fokus på det som er viktig til rett tid i prosessen frem til messestart.

-Vi starter opp planleggingen på høsten 2017. Vårt kjente og velprøvde konsept ligger til grunn og blir dels synlig på Eliaden 2018, men selvsagt også tilpasset hva vi anser som vårt viktigste budskap i 2018. Her er vi nok ikke i mål før på slutten av 2017, sier Jessen.

Produktnyheter
KNX er i kontinuerlig og full utvikling men med nye produkter og løsninger fra veldig mange produsenter, så det helt nyeste blir ikke presentert før våren 2018.

Har du noen råd til oss som jobber med Eliaden 2018?

-Stå på med markedsføringen og vær tydelige i kommunikasjonen ut mot utstillere og besøkende og fortsett med å være blide og imøtekommende.

Bli med å gjøre Eliaden 2018 til «Best Ever»! er Jessen’s oppfordring til bransjen. Han viser til at utstiller nr. 150 nå er på plass.

KNX – er det veien til energieffektiv klimastyring?

-KNX er et desentralisert system som ved at hver komponent har sin form for intelligens, sier Atle Næss, produktansvarlig hos Instell. Foto: ITBaktuelt/PH