Rogaland Elektros hovedkontor. Nå vil bedriften utvide sitt geografiske område og satser sterkt på byggautomasjon. Foto: Rogaland Elektro

– Vi skal inn i Hordaland og Sørlandet med byggautomasjon

Elektrobedrift i Rogaland flytter fokus:

0

I Stavanger er det høysesong gjennom hele juni og juli for Rogaland Elektro. Nå har de ansatte brettet opp skjorteermene i sommervarmen og er i gang med å integrere BAC-nett ved tre skoler. Langsiktig satser selskapet på ytterligere sterk utvidelse mot byggautomasjon, og også å utvide sitt geografiske kundenett.

Tore Tjelta, automasjonsingeniør og påtroppende leder for automasjon i Rogaland Elektro forteller at selskapet lenge har hatt et godt kundeforhold til Stavanger kommune, både på elektrosiden og bygg automasjon.

-Det vi er i gang med nå er å oppgradere BAC-nettet og standardisere dette ved tre skoler. Nettet skal knyttes til blant annet romkontroll, ventilasjonsanlegg osv, ved at vi setter inn nye systemkonvertere, sier han.

-Her blir det mye å gjøre i sommermånedene. Vi må levere det arbeidet vi har fått, så derfor øker vi bemanningen, sier han, underforstått at det er på gang nyansettelser.

Også på næringsbygg har Rogaland Elektro oppdrag, og Tjelta merker at det er en oppgang i markedet.

-Litt rart, bemerker han, i det det står mange tomme kontorbygg. Eksempelvis ute på Forus. Men så legger han til at mye av bygningsmassen der har en del år bak seg, og det er satt opp mange modulbygg som trenger oppgradering etter dagens standard og krav. Men det handler om penger å kunne ta fatt på dette, sier han.

-At markedet er på vei opp merker vi på flere områder. Vi er ikke direkte engasjert i oppdrag knyttet til oljeaktiviteter, men norsk sokkel er gammel og det er behov for vedlikehold. Da blir det ringvirkninger, sier han.

Et tydelig bilde på at noe rører seg, beskriver Tjelta, med at trafikken inn til Stavanger har økt i den senere tiden, etter en lang periode hvor det var stillere, enn under glansperioden. Dette gir optimisme for mer aktivitet innen bygg og industri, og Rogaland Elektro vil bevisst se mot store anlegg som krever mye automasjon.

-På elektro har det ikke vært så voldsomt sprekt en periode, og det var tungt nå i vår, med blant annet nedbemanning. Heldigvis ingen oppsigelser, i det noen valgte videreutdanning ved skoler og noen flyttet til andre steder i landet. Situasjonen for oss var slik vi har sett i hele bygge bransjen her, sier Tjelta.

Derimot er Tjelta godt forberedt på ytterligere å øke innsatsen mot bygg automasjon. Det er her det skal på plass flere folk. Selskapet har lenge hatt et godt fotfeste med automasjon i bygg, og er en de gamle i bransjen i Rogaland med bred erfaring fra både rehabilitering og nybygg og har levert alt av romkontroll, ventilasjon, varmeanlegg , styring av varmepumper, gasskontroll, bassenger, belysning osv, integrert mot toppsystem.

-Nå er LED-belysning på full fart inn i bygg, og et godt argument for slike installasjoner er betydelig lavere strømregninger, sier han. I tillegg sterkere lysintensitet og muligheter for fargevalg.

I løpet av august vil Tore Tjelta overta som automasjonsleder i Rogaland Elektro, etter Johnny P. Giske. Selskapet har klar en strategi Tjelta skal følge for å gå kraftigere inn i markedet for bygg automasjon og øke geografisk nedslagsfelt. Det foreligger allerede et storprosjekt for Marnardal kommune i Vest-Agder.

-Vi er i gang med 8-9 bygg for kommunen frem til nyttår, blant annet to skoler. Dette er et interessant oppdrag for våre ambisjoner med bygg automatisering. Kommunen skal måle intenst for å kartlegge hvor mye de kan spare av energi, slik vi legger opp til. Marnardal er også et godt eksempel på våre ambisjoner om å jobbe i et større geografisk område, det vil si Hordaland og hele Sørlandet.

-Vi har Østlandet også i tankene, men vi vet at der er det hard konkurranse rundt bygg automasjon. Vi skal se hvordan den nye modellen vår virker, før vi gjør flere fremstøt, avslutter Tore Tjelta.

Gründerbedrift i Stavanger satser på titusener slike smarthus i året

Huseiers komplette styring av huset sitt, enten det er folk der eller hele familien er andre steder. Illustrasjon: Futurehome