Lørenporten i Oslo får eget solcelleanlegg for lys og varme. Foto: Selvaag Bolig

Lørenporten – boliger med solcelleanlegg for lys og fyring

Otovo skal prosjektere, bygge og installere

0

Selvaag Bolig har investert i solcelleselskapet Otovo, og de er i ferd med å teste ut solcelle på boligprosjektet Lørenporten. I pilotprosjektet skalet solcelleanlegg som skal drifte strøm for lys og fyring i fellesarealene.

– I utgangspunktet var planene mer omfattende, men de ble nedskalert etter samtaler med plan- og bygningsetaten. Men man må jo begynne et sted, så dette er spennende, sier administrerende direktør Baard Schumann i Selvaag Bolig til Byggeindustrien.

Det er Otovo, som Selvaag Bolig er deleier i, som skal prosjektere, bygge og installere anleggene på deler av Lørenporten-taket.

Strømkjøpsavtalen med Otovo skal ifølge sameiets vedtekter gå over 25 år og kan ikke sies opp.

– Sameiet får ikke vedlikeholdskostnader knyttet til anlegget, de er det Otovo som står for, og de vil heller ikke betale mer i strømutgifter enn det de ville gjort gjennom nettet. For vår del er det helt avgjørende at solcelleprosjektet ikke skal gi merkostnader for sameiet, sier porteføljedirektør Øystein Klungland i Selvaag Bolig om avtalen med Otovo.

Klungland sier Lørenporten-prosjektet er en viktig pilot for Selvaag Bolig med tanke på kommende og potensielt større prosjekter.

– For en utbygger som oss er det viktig å ligge i fremste rekke på miljø og utvikling, og derfor investerer vi FoU-midler i dette. Med Lørenporten får vi testet ut løsninger og strukturer som kan tas ut i større skala på senere tidspunkt. Det vil bli stilt strengere krav til energibruk i boliger i fremtiden, og da vil dette kunne være et av bidragene, tror Klungland.

– Vi skal være selvforsynt
med bærekraftig energi innen 2021