Kulturhallen som naturlig samlingspunkt. Illustrasjon: Lars Petter Hermansen, Sweco

Studenter foreslår Kanalby på Kjeller

Fremtidsbyen på nedlagt flyplass

0

Skal Kjeller bli en kanalby med vannkanaler i sentrum, eller skal det inspireres av områder som Grünerløkka, med næringsliv og boliger tett i tett? Ja takk, begge deler, sa Aspelin Ramm etter å ha hørt Swecos sommerstudenter sine visjoner for Kjeller.

Det er 12 studenter fra hele landet og med bakgrunn fra ulike studieretninger innen by- og stedsutviklingsfag skal utvikle en konseptstudie for «Kjeller 2023».

Tekst: Heidi Waage Rasmussen

I drøye to uker har de 12 studentene i Sweco jobbet intensivt med å utvikle sine visjoner for hvordan Kjeller-området kan se ut fra 2023. Onsdag presenterte de to ulike konsepter for toppledelsen i både Aspelin Ramm Eiendom og Sweco.

Studentene var fornøyde med tilbakemeldingen fra Aspelin Ramm og Sweco.

Bykjernen eller Kanalbyen Kjeller?

Ideene som ble lagt frem onsdag var svært forskjellige. Det ene konseptet la vekt på bykjernestruktur og hentet inspirasjon fra områder som Grünerløkka og Majorstua i Oslo. Det andre tok utgangspunkt i de landlige omgivelsene rundt Kjeller og Nitelva, her var vannkanaler et viktig element, med mange likhetstrekk med Tjuvholmen og Union Brygge i Drammen.

I konseptet bykjernen la studentene opp til at man skaper bykvaliteter med god kommunikasjon internt i området. De ønsker at Kjeller skal være et område for gående og syklende, men vil også ha en superbuss-trasé som knytter Kjeller og Lillestrøm sentrum bedre sammen. I dette konseptet ønsket de et sentrum med liv hele døgnet, og en kombinasjon av næringsbygg og boliger i samme område.

Visualisering av bykjernen.
Illustrasjon:Lars Petter Hermansen, Sweco

I kanalbykonseptet la studentene mer vekt på å knytte boligene tettere opp mot naturen og nærmere Nitelva, med kanaler gjennom hele området. Disse kanalene er ikke bare estetiske, de vil også ha en klimafunksjon ved at de kan bidra til å håndtere regnvann og flom. Studentene foreslo også turstier gjennom området som vil fungere som møtepunkt for innbyggerne.

I Kanalbyen vil Nitelven bli aktivisert ved at bebyggelse flyttes nærmere elven.
Visualisering: Lars Petter Hermansen, Sweco

Hangaren som naturlig møtepunkt

For studentene er det viktig å bevare Kjellers unike identitet, og de hadde flere forslag til hvordan de skulle gjøre dette. Et av forslagene var å etablere en kulturhall i den gamle hangaren.

– Vi vil at Kjeller skal være et levende område med et naturlig samlingspunkt i sentrum. En slik kulturhall kan inneholde alt, her kan det være kunstutstillinger, markeder, klatrevegg og mye mer, sa student Lars-Petter Hermansen under presentasjonen.
I tillegg til hangaren vil studentene også verne flytårnet og et av verkstedene på området.

– Verkstedet kan aktiviseres igjen, her kan det for eksempel åpnes et sykkelverksted. Vi ønsker at industrien skal bli en naturlig del av bybildet, og på denne måten kombinere næringsliv og byliv i ett, sa Hermansen.

Skatepark som vern mot flom

Det meste av Kjeller flystasjon ligger i en 200-årsflomsone, og området er svært flatt. Derfor har studentene også måttet se på alternativer for flom- og nedbørshåndtering – noe som også var litt av tanken bak kanalbyen. Det å åpne naturlige elvedrag vil være både estetisk pent og praktisk, men i en slik flomsone trengs det ytterlige tiltak.

– Derfor har vi også vurdert andre tiltak som en skatepark under bakken. En skatepark som vil kunne være et vannlagringsbasseng når det er behov for det. En stor fotballbane kan også brukes til vannlagring. Det å lage bygg som har flere funksjoner, slik at de aldri står tomme, er viktig for oss, sa Lars-Petter Hermansen.

Fra to til ett konsept

Det er Aspelin Ramm som eier 92 mål av det området på Kjeller som studentene nå har arbeidet med. Forsvaret skal etter planen legge ned sin virksomhet på Kjeller innen utgangen av 2022, og Skedsmo kommune ønsker å utvikle det 1100 mål store området med boliger og næringsvirksomhet. Målet med onsdagens møte var for studentene å få klarsignal fra Aspelin Ramm til å jobbe videre med ett konkret konsept.

Tenkt bebyggelse i de to konseptene. T.v: Kanalbyen, T.h. Bykjernen Visualisering: Lars Petter Hermansen

Da begge forslagene var presentert, ble det en diskusjonsrunde rundt bordet. Ledelsen i henholdsvis Aspelin Ramm og Sweco var positive til det studentene presenterte, og alle var imponert over hva studentene har fått til på den korte tiden.

Tenk utenfor boksen

– Her var det mange gode ideer. Jeg fikk lyst til å flytte til Kjeller, kom det fra Grete Aspelund, administrerende direktør i Sweco Norge, før hun ga ordet videre til Aspelin Ramm.

– Her har vi en unik mulighet til å utvikle en ny bydel, og vi vil at dere skal velge det som er best for Kjeller, sa Gunnar Oveland, direktør for forretningsutvikling i Aspelin Ramm.

Administrerende direktør i Aspelin Ramm, Gunnar Bøyum, var også svært positiv til det han hørte fra studentene hos Sweco, og oppfordret dem til å tenke utenfor boksen.

– Det skumleste vi gjør er å gjenta det vi gjorde i forrige prosjekt. Derfor trenger vi noen som kommer med blanke ark. Min oppfordring er at dere snakker med eksperter, lytter til de ulike interessentene, tør å være vågale og tenker utenfor boksen. Still kritiske spørsmål og bruk den kunnskapen dere har opparbeidet dere gjennom studiene, sa Bøyum.

Nå begynner detaljplanleggingen, og studentene skal jobbe videre mot et ferdig konsept som skal presenteres 25. august.

Toppledelsen i Aspelin Ramm og Sweco var fornøyd med studentene.

Artikkelen er opprinnelig publisert på Kjeller2023.no og gjengis med tillatelse.

Norges kuleste sommerjobb,
å få utvikle en ekte bydel

Noen av studentene i full gang med å planlegge en bydel på flyplassen Kjeller i Lillestrøm.