Skisse over Campus Ås. Innfelt Erik Antonsen, prosjektdirektør Campus Ås (venstre) og Leif Lippestad, administrerende direktør Coromatic AS (høyre).

Leverer reservekraft til veterinærbygget ved Campus Ås

Coromatic og Statsbygg med avtale

0

Coromatic skal levere containere reservekraftsaggregater til den nye veterinærbygningen på Campus Ås. Hvert aggregat på 1875 kVA. Strøm og datakommunikasjon er i dag organisasjonens sentralnervesystem. Jo mer kritisk virksomheten er, desto høyere krav må man stille til strømforsyningen.

Coromatic påpeker at digitalisering gjør ting mulig som man ikke kunne forestille seg tidligere. De tradisjonelle forretningsmodellene utfordres.

Digitalisering gjør at selskaper sparer tid og penger i tillegg til at flere tjenester og produkter blir tilgjengelige til en lavere kostnad. Vi vil oppleve både innovasjon og mange nye, spennende muligheter fremover, skriver Coromatic i en presentasjon.

Men digitalisering stiller også helt nye krav til infrastruktur. Tilsynelatende grunnleggende ting som strømforsyning og datakommunikasjon blir avgjørende for at virksomheten i det hele tatt kan fungere. Fra tidligere å bli betraktet som støttefunksjoner, er strøm og datakommunikasjon i dag organisasjonens sentralnervesystem.

I takt med digitaliseringen og det faktum at virksomheter må fungere 24/7 blir investeringen i virksomhetskritiske anlegg et mer komplekst og strategiskt spørsmål. Med vårt team av seniorrådgivere bistår vi organisasjoner med å analysere behovene og utarbeide strategier for virksomhetskritiske anlegg, og implementere disse slik at anleggene fungerer avbruddsfritt, skriver Coromatic.

Sikker strømforsyning med reservekraft er en forutsetning for alle virksomheter. Jo mer kritisk virksomheten er, desto høyere krav må man stille til strømforsyningen. Coromatic kan tilby alle eller utvalgte deler av en reservekraftsløsning fra konstruksjon, prosjektering og tilpasning til installasjon, idriftssettelse og forebyggende service, påpekes det i en pressemelding.

Kontrakt med Statsbygg ble signert 6. juli 2017.

– Ledelsen lukker øynene for risiko ved virksomhetsavbrudd