Fra venstre: Anders Hjellvik, Dag Fjeld Edvardsen, Ole Jørgen Karud, Jan Erik Askjellrud, Lars Bjørkhaug, Kristian Vedvik Holm, Jon Anders Sollien og Håvard Brekke Bell i midten.

Flytter byggenæringen mot en mer digital hverdag

Bimsync nominert til Innovasjonsprisen

0

– Å være med på å flytte byggenæringen mot en mer digital hverdag er det som driver oss, derfor er det ekstra stas når en såpass seriøs og toneangivende aktør som Bygg Reis Deg, verdsetter vårt produkt på denne måten. Det gir ekstra motivasjon for videre innovasjon!, sier Håvard Brekke Bell, CEO i Catenda AS.

Bimsync er en ny type digital samhandlingsplattform for prosjekterings- og byggefasen, og kan omtales som neste generasjons prosjekthotell. En samhandlingsplattform, som er laget med tanke på den digitale tvillingen for bygget, der den er i hovedsetet, og ikke lagt til som en ettertanke.

Det er også et verktøy som per definisjon bidrar til mer digitalisering på åpne internasjonale standardiserte formater. Der for eksempel data om byggevarer kan kobles direkte på den digitale tvillingen og være tilgjengelig gjennom hele livsløpet til bygget.

Løsningen baserer seg på å bidra til at alle informasjonsprosesser i byggenæringen blir digitalisert. Løsningen er adaptiv, det vil si at man kan begynne der man er, og stadig digitalisere mer og mer ettersom man ønsker og modnes.

Denne digitaliseringsprosessen øker effekten av hvert enkelt prosjekt og øker dermed bærekraft og bidrar til bedre miljø og samfunn. Det at byggenæringen endelig kan begynne å lære av sine data, fører til en kontinuerlig forbedringsprosess som stadig gjør næringen bedre på bærekraft og miljø.

– Først og fremst er det en fantastisk anerkjennelse til alle i Catenda som har jobbet så hardt for å løse reelle utfordringer i byggenæringen. Og på samme måte som når brukere i Spania melder spontant tilbake hvor fornøyde de er med bimsync, så er det ekstra motiverende når andre, utenfor Catenda, sier at produktet har en høy innovasjonsfaktor. sier Håvard Brekke Bell.

– Å være med på å flytte byggenæringen mot en mer digital hverdag er det som driver oss, derfor er det ekstra stas når en såpass seriøs og toneangivende aktør som Bygg Reis Deg, verdsetter vårt produkt på denne måten. Det gir ekstra motivasjon for videre innovasjon!, sier Brekke Bell.

Det er få som mener at byggenæringen ikke bør digitalisere seg. Denne løsningen gjør brukere langt mer effektive, langt mer presise og reduserer risiko for brukerne dramatisk. Alle disse punktene øker konkurransekraften til brukeren og dermed verdiskapning. At løsningen bygger 100% på åpne internasjonale standarder gjør at løsningen har et potensiale til bred anvendelse.

Løsningen er også rik på funksjonalitet og har ført til at den er i bruk i alle faser av et byggeprosjekt i dag. Siden den bygger på internasjonale standarder er den også i bruk i store deler av verden i dag, og har derfor en bred anvendelse allerede.

Løsningen springer ut fra SINTEF Byggforsk og miljøet rundt buildingSMART International. Tidligere SINTEF forskere og noen av de som fortsatt utvikler buildingSMART standardene har bidratt til å lage bimsync løsningen som 100% baserer seg på åpne BIM standarder.

Kompetansenivået bak løsningen er meget høyt og nytenkningen svært tydelig. Løsningen har fått et godt internasjonalt fotfeste og er i bruk hos ledende prosjekter og piloter i Norge.

– Digitalisering representerer
et klasseskille i byggenæringen