Odd Enger (t.v) og Arne Selman (innfelt) hos Bravida, avdeling Oslo Sikkerhet mener at avtgalen med det nye Nasjonalmuseet gir Bravida mulighet til å lede an i en utvikling av sikkerhetssystemer. Bakgrunnsillustrasjon: Nasjonalmuseeet.

– Dette gir Bravida mulighet til å lede an utviklingen

Avtalen med Nasjonalmuseet om sikkerhetssystemer:

0

Bravida satser stort på sikkerhetssystemer og ser dette som et vekstpotensial. Det siste året har avdelingen Oslo Sikkerhet i Bravida vunnet flere store prosjekter. Salgskonsulent Arne Selman sier at den store avtalen selskapet har inngått med Nasjonalmuseet om sikkerhet betyr at de kan lede an i utviklingen med åpne systemer.

Store kulturinstitusjoner; som nye Munchmuseet, Deichmanske Bibliotek og det nye Nasjonalmuseet som forvalter betydelige nasjonale verdier må ha kraftfulle sikkerhetssystemer. Og det er Bravida, som fikk historiens største kontrakt for avdelingen Oslo Sikkerhet, en verdi på 44 millioner kroner.

Her skal de blant annet installeres adgangskontroll og skallsikring, det siste vil si innbruddsalarm, ITV-overvåkning og objektsikring, alarm knyttet direkte til malerier og skulpturer.

Integra er Bravidas egenutviklet sikkerhetssystem, og blir stadig en mer etterspurt systemløsning. Oslo Sikkerhet har fått gode tilbakemeldinger fra konsulenter og kunder på systemet og da i konkurranse med andre kjente sikkerhetsaktører i markedet.

-Dette ser vi på som meget positivt, og gir oss åpninger for nye kunder og prosjekter, sier salgskonsulentene i avdelingen Arne Selman og Odd Enger. De har begge hatt en viktig rolle i kampen for å vinne ovennevnte prosjektene.

Arne Selman forklarer til ITBaktuelt at det er Bravidas alarmsystem Integra som skal installeres i Nasjonalmuseet.

-Kontrakten med Nasjonalmuseet er den største jeg har vært med på, og jeg kjenner ikke til noen annen som er større i norsk sammenheng, sier Arne Selman.

Han forteller at tradisjonelt er adgangskontroll en proprietær programvare, også kalt produsenteid programvare. Denne avtalen åpner for at Bravida bygger et åpent system som andre også kan gå videre på. Nasjonalmuseet vil da ikke være avhengig av én leverandør, noe som er en forutsetning i avtalen.

-Markedet forventer at hvem som helst kan overta utvidelsen og servicen på dette. Installasjonen blir det første sikkerhetssystemet hvor slikt er beskrevet. Bravida har da alle muligheter til å lede an prosessen med utviklingen av åpne systemer, sier Arne Selman.

Han legger til at det har vært en integrering mot flere sikkerhetssystemer i mange år, men nå ser man mer og mer at ITV også integreres.

-Integra kan bli et toppsystem og alle alarmer kan overvåkes av et vaktmottak. Etter hvert kan brannvarsling også komme inn i dette systemet, sier han.

-Vi er stolte og ydmyke over å få tilliten til å levere sikkerhet til markedets mest prestisjefylte prosjekter, og med vårt eget system Integra», sier avdelingssjef M. Ayub Ali.

-Hva vil utviklingen inne sikkerhetssystemer bli fremover?

-Det skjer mye i denne verden, men vi har strenge krav å forholde oss til, krav som er satt av Datatilsynet. Det betyr at vi må følge lover og regler og ikke hjelpe kunder med systemer som kan brukes ulovlig. Men det er en balansegang her, fordi kundene må ha anledning til å se hva som skjer innen egne bygninger og områder, sier Arne Selman til slutt.

Bravida: Mot ferdigstillelse
av avansert helsebygg i Førde

På bildet ser vi prosjektleder Vidar Haugsbø foran reservekraftaggregatet.