Illustrasjonsfoto: Common Wikimedia

Standardiseringen er avgjørende for det smarte hjemmets suksess

Bolig og næringsbygg:

0

Innenfor automatisering i hjemmet er standardiseringen avgjørende for det smarte hjemmets suksess. I dag må vi gjerne ha en enhet eller boks med tilhørende app for hver utstyrstype vi vil kommunisere med, men dette vil endre seg etter hvert som leverandørene tar standarder i bruk.

De tekniske komiteene NEK NK 13, NK 25/205/215, NK 34, NK 57, NK 65 og NK 118 m.fl. arbeider alle med standardisering av datamodeller og informasjonsutveksling. Eksempelvis for de nye smarte strømmålerne som vil bli lest av automatisk, for nettselskapenes styring og overvåking, for industriautomatisering og for plusskunders tilkobling av ny elproduksjon til nettet.

KNX er det eneste globale standarden for byggautomasjon til bolig og næringsbygg. KNX Association utvikler og er eier av KNX teknologien – verdens STANDARD for alle applikasjoner for bolig og næringsbygg. KNX standarden omfatter styring og kontroll av løsninger for alt fra lys og solavskjerming til varme, kjøling, ventilasjon, alarmovervåking, energikontroll, lyd og mye mere.

Teknologien kan brukes både i nye og i eksisterende boliger og næringsbygg. KNX er godkjent etter: European Standard (CENELEC EN 50090 and CEN EN 13321-1), International Standard (ISO/IEC 14543-3), Chinese Standard (GB/T 20965) og US Standard (ANSI/ASHRAE 135).

Denne standarden baserer seg på mer enn 24 års erfaring i markedet inkludert de tidligere systemene EIB, EHS og BatiBUS. Det finnes mer en 370 medlemmer i verden som produserer og utvikler produkter for løsninger til bolig og næringsbygg. Disse medlemmene kan tilsammen tilby over 7000 KNX serftifiserte produktgrupper.

En fremtidig app som styrer og overvåker et velutrustet smarthus med solcellepaneler, batterier, ladere og elbiler tar tid, men med standardiseringsarbeidet godt i gang åpnes det store muligheter for enda bedre kontroll og sikkerhet knyttet til strømforbruk og egen elproduksjon i årene som kommer.

Kilde: Standard Norge og KNX Norge

KNX – er det veien
til energieffektiv klimastyring?

: -KNX er et desentralisert system som ved at hver komponent har sin form for intelligens, sier Atle Næss, produktansvarlig hos Instell. Foto: ITBaktuelt/PH