Bjørn Sørensen, fagsjef elsikkerhet i Nelfo. Foto: Nelfo

Flere hundre tusen boliger uten overspenningsvern og jordfeilbrytere

Lyn og torden gjennom sommermånedene

0

I løpet av de siste ti årene er det utbetalt i underkant av 2 milliarder kroner i erstatning etter lynnedslag her i landet, ifølge tall fra Finans Norge. Sommeren er høysesong for lyn og torden. Juli og august er tradisjonelt de verste månedene. – Et overspenningsvern er en billig forsikring som kan beskytte verdier og viktige data, men flere hundretusen boliger er uten slikt vern, sier Bjørn Sørensen, fagsjef elsikkerhet i Nelfo.

Meteorologisk institutt melder at i fjor ble det registrert 90 000 lyn over Norge.

Norge har et strømnett som er spesielt sårbart for lynnedslag. Problemene er størst i distriktene der kraftlinjene går i lange luftstrekk. Gjennomsnittsskaden per lynnedslag er på 15 000 kroner, samme prisen mange har betalt for sin flatskjerm.

– Med et godt overspenningsvern er dine verdier og data sikret mot å bli ødelagt av lynnedslag eller feil i høyspentnettet. Overspenning på strøm- eller telenettet kan ødelegge TV, dekoder, ruter, PC, hvitevarer, varmtvannsbereder, telefoner, alarmsystemer og andre apparater som er tilkoblet strøm. Et godt overspenningsvern forhindrer slike skader effektivt, sier Sørensen.

Flere hundretusen uten overspenningsvern
– Våre beregninger viser at flere hundretusen boliger er uten overspenningsvern og jordfeilbrytere. Slikt utstyr er krav i nye boliger, mens de fleste boliger fra før 2010 mangler vern. Ifølge Sørensen er det viktig å satse på to typer overspenningsvern – et “grovvern” på strøminntaket og et ”finvern” som settes mellom stikkontakten og hvert enkelt apparat.

– Selv med riktig montert overspenningsvern kan små restspenninger forplante seg videre til følsomt elektrisk utstyr. Den elektriske utladningen ved et lynnedslag er så stor at man trenger begge deler for å sikre seg mot ødeleggelse. Derfor er det viktig å supplere med FG-godkjent finvern som monteres direkte på stikkontakten.

Lynet trenger faktisk ikke slå ned i boligen for at elektronikk kan bli ødelagt. Nedslaget kan være et godt stykke unna. Blir det overspenning i nettet, kan kretskort brenne opp og kortslutte apparatet. Reparasjon av en slik skade vil fort koste like mye som å kjøpe nytt apparat.

Med et riktig montert overspenningsvern i sikringsskapet slipper du å bekymre deg for brann og skader på bolig og utstyr.

En billig forsikring
Montering av overspenningsvern som gir totalbeskyttelse av hele el-anlegget koster ca. 4000 kroner, ikke mer enn egenandelen på forsikringen. Pluggvern, som monteres i stikkontakten til TV eller PC, koster noen hundrelapper i en el-butikk. Kjøper du via din elektriker er du sikker på at du får riktig utstyr, understreker Sørensen.

Tips fra elektroinstallatøren:

 • Installer overspenningsvern
 • Kjøp finvern for sårbart utstyr
 • Ta ut kontakter ved tordenvær
 • Trekk også ut nettverks- og antenneledninger
 • Koble fra telefoner som kan være svært sårbare ved lynnedslag
 • Hold sikringsskapet lukket
 • Sjekk at skrusikringene er godt tilskrudd
 • Hvis sikringene er unormalt varme må du kontakte elektriker

Gode råd etter lynnedslag 

 • Sjekk indikatoren på overspenningsvernet.
 • Test at alt utstyr fungerer som det skal.
 • Støy på radio og TV kan være tegn på skade.
 • Sjekk stikkontakter, koblingsbokser, brytere og kabler for synlige skader. Misfarging og/eller brente flekker kan indikere skade. Kjenn også etter om utstyret er unormalt varmt.
 • Bruk syn, luktesans, hørsel og sunn fornuft. Hvis du oppdager feil eller blir usikker – kontakt elektriker for en skikkelig gjennomgang.

– Vi har kunnskapsbedrifter
med mange flinke folk

Vigdis Sværen, ny daglig leder i Integra fra 1. april 2017. – Et langsiktig arbeid er å løfte oppmerksomhet om Integra, gjøre oss selv og bransjen mer synlig, sier hun.